Město požádá o dotaci na odstranění kontaminované zeminy

Přehraj video

Až na skalní podloží se musí odtěžit jedenáct stovek tun kontaminované půdy, která leží v bývalém hospodářském objektu za strakonickým hradem. Po provedeném průzkumu žádá město o dotaci a předpokládá, že se žádostí uspěje.
Strakoničtí radní se dohodli, že město o finanční příspěvek požádá Státní fond životního prostředí. Ten spravuje prostředky, které jsou určeny právě na odstraňování starých ekologických zátěží. „Je to dotační titul, kde je možnost získání až osmdesáti procent dotace, protože odstranění této staré ekologické zátěže nás bude stát skoro čtyřicet milionů korun,“
uvedla strakonická místostarostka Ivana Říhová.
Budoucí využití objektu, kterému místní výstižně říkali “Jedárna”, zatím radní neprojednávali. Podle místostarostky je námětů celá škála - od lapidária až po výstavní síň. Prvotní je ovšem získat zmíněnou dotaci na odtěžení zeminy, což by podle Říhové mělo být reálné. „Domníváme se, že úspěšnost na získání dotace je v našem případě veliká. Jednak analýzy ukazují veliký obsah pesticidů a arzenu ve vzorcích a pak taky není znám viník,“ dodala Říhová. (mav)