Kontakty

Držitelem licence pro vysílání Strakonické televize v kabelových sítích UPC na území města Strakonice je Strakonická televize, s. r. o. , Mírová 831, Strakonice, IČO: 260 76 357, jednatel: František Christelbauer, telefon: 383 311 530, reditel@meks-st.cz. Kontakt na redakci: redakce@sttv.cz

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Adresa redakce Strakonické televize: Strakonická televize - Městské kulturní středisko, Mírová 831, Strakonice

Petr Pučelík - redaktor, kamera

Martin Mazuch - kamera, střih, technická podpora

Ludmila Vilánková - moderátorka

Blanka Horejšová - moderátorka

Nikola Šedinová - moderátorka