Dokumenty

Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích - I. etapa

See video

Dokument o rekonstrukci strakonického Velkého náměstí a přilehlých prostor.

Projekt byl realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR") a spolufinancován z Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 5.2 -- Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, Podporované aktivity 5.2a) Revitalizace veřejných prostranství.

Dobrej start

See video

Osvětový dokument Strakonické televize pro dospívající dívky.

Strakonice

See video

Prezentační video o Strakonicích

Otavská plavba

See video

Společný projekt měst Sušice, Horažďovice, Strakonice a Písek

Prácheňáček

See video

Dětský folklórní soubor ze Strakonic

Teplárna Strakonice - Teplo je život!

See video

Dokument o strakonické teplárně

Rekonstrukce strakonického hradu II.

See video

II. etapa rekonstrukce (2008--2010)

První z realizovaných projektů této etapy nese název Revitalizace strakonického hradu. Získal finanční podporu z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a byl úspěšně dokončen v květnu roku 2010. Hlavním cílem bylo kromě samotné rekonstrukce jednotlivých stavebních objektů rozšíření služeb pro návštěvníky. Celkové náklady na rekonstrukci činily 16.150.320,- Kč, z toho poskytnutá dotace byla ve výši 11.744.142,- Kč.

Rekonstrukce strakonického hradu I.

See video

I. etapa rekonstrukce (2005--2007)

Rok 2006 byl v novodobé historii strakonického hradu jedním z nejvýznamnějších -- proběhly zde totiž rekonstrukce takového rozsahu, jaké nepamatujeme desítky let, a to zejména díky prostředkům, které byly do této národní kulturní památky alokovány ze zdrojů Evropské unie.

První z realizovaných projektů, tj. Hrad Strakonice -- infrastruktura cestovního ruchu, který získal finanční podporu z Národního programu PHARE 2003, byl úspěšně dokončen v srpnu roku 2006. Celkové náklady projektu činily 33.339.084,- Kč, přičemž dotace byla poskytnuta ve výši 21.112.250,- Kč.

Šmidingerova knihovna

See video

Dokument o historii Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích - 1843 - 2008

Jak se vyrábějí houžve

See video

Z archivu Městského muzea ve Volyni, Vorař - Jan Tesařík, Mladějovice 1977

Syndikovat obsah