Školství

Průmyslová škola ve Volyni oslavila 150 let existence


Sto padesát let existence si tento rok připomíná Střední průmyslová škola ve Volyni. Jako dárek k tomuto výročí dostala nové vzdělávací středisko pro zpracovatelský průmysl.

Škola slavila, žáci poslali Jiřímu z Poděbrad symbolické srdce


V letošním roce, v němž si připomínáme 550. výročí mírové mise krále Jiřího z Poděbrad, připravili žáci a učitelé strakonické školy Krále Jiřího z Poděbrad projektový den tematicky zaměřený na osobnost našeho českého krále. Tento den byl zároveň spojen s oslavami 50. výročí založení jejich školy.

Školní dílny prošly modernizací za několik miliónů


Rekonstrukce školních dílen a nákup nových strojírenských strojů, právě takové novinky se dočkali studenti střední odborné a průmyslové školy ve Strakonicích. Modernizace se týká školních dílen u areálu ČZ. Prostory byly kompletně vybourány a modernizovány. V rámci této přestavby došlo i k zakoupení čtyř nových obráběcích CNC strojů. Celkové náklady na modernizaci dosáhly částky deset milionů korun, která byla přidělena z regionálního operačního programu jihozápad. Nákup nových strojů je pro studenty velkým přínosem.
,,Potřebnost absolventů technických profesí je zcela zřejmá a chceme být školou, která bude schopná uspokojit tyto potřeby,“ říká ředitel školy Miloslav Pileček.

Prázdninové opravy škol a školek jsou před dokončením


Během těchto letních prázdnin došlo ve Strakonicích k řadě oprav základních a mateřských škol. Probíhá například výměna oken, zbavení azbestové zátěže a několik dalších změn k lepšímu.
Opravy se týkají třech základních a dvou mateřských škol ve Strakonicích. Jedná se o základní školy Dukelská, Krále Jiřího z Poděbrad a Povážská. Dokončují se také práce na mateřských školách A. B. Svojsíka a Holečkova. Všechny prováděné opravy jsou hrazeny z městského rozpočtu. „Z rozpočtu byla vyčleněna částka asi deset milionů korun,“ uvedla místostarostka Strakonic Ivana Říhová.
Největší rekonstrukcí, do které bylo investováno pět milionů korun, prochází základní škola Dukelská. Na této škole je nutné opravit spojovací krček, ve kterém byla naměřena vysoká koncentrace azbestu. Rekonstrukce, která nabrala zpoždění kvůli výběrovému řízení, byla nevyhnutelná.

Školka dostane nové herní prvky

Další stavební práce budou ještě letos provedeny na mateřské škole Holečkova. Dojde k úpravě přírodní zahrady, doplnění herních prvků a k opravě oplocení. Celková částka je pro tuto akci vyčíslena na 1,7 milionu korun. Devadesát procent nákladů pokryje dotace z operačního programu životního prostředí. (hoť)

Škola získá moderní zázemí pro tělocvičnu

Dva miliony korun budou stát stavební úpravy zázemí tělocvičny Základní školy Poděbradova ve Strakonicích. Rekonstrukce šaten, toalet a sprch bude hotova koncem letních prázdnin. Výuka by tedy neměla být ohrožena. (bob)

Základní škola Krále Jiřího z Poděbrad oslavila padesátiny


Dobové texty, fotografie i dokumentární filmy, sportovní a jiné trofeje, moderní učební pomůcky a různá vystoupení současných žáků, ale především řada milých setkání – to všechno bylo k vidění při oslavách padesátin Základní školy Krále Jiřího z Poděbrad ve Strakonicích.

Studenti vyhráli český šampionát soutěže Formule 1 ve školách


Skvělého úspěchu dosáhli studenti Vyšší odborné, Střední průmyslové a Střední školy řemesel a služeb ve Strakonicích. V mezinárodní vzdělávací soutěži Formule 1 ve školách se stali českými šampióny a mají šanci zúčastnit se mistrovství světa v Abú Dhabí.

Mladí zdravotníci postoupili do celostátního finále

Družstvo mladých zdravotníků ze základní školy Povážská ve Strakonicích bude reprezentovat jižní Čechy v celostátním finále této soutěže, které je připraveno na polovinu června do Prahy. Šest dívek z 9. B pod vedením učitelky Zdeňky Pletkové vyhrálo nejen okresní ale i krajské kolo v Písku. (bob)

Syndikovat obsah