Životní prostředí

Planeta - můj domov (naučný dokument pro děti)

See video

Místní akční skupina Strakonicko byla založena v roce 2004 a její zájmové území tvoří na 57 obcí. Za tu dobu už zrealizovala nespočet projektů. Rok 2020 byl zaměřen na ekologii a budoucnost planety Země - výstupem je naučný dokument pro děti. Mateřské a základní školy přispívaly do dokumentu výtvarnými pracemi a také video scénkami. Filmem diváka provádí dvě postavy. Paní Igelitová, které je budoucnost naší země lhostejná a paní Bezobalová, která se snaží paní Igelitovou změnit – a to se nakonec podaří. Podobu obou postav vytvořil výtvarník a pedagog Robert Kostěnec. Film se snaží dětem přiblížit problematiku plýtvání potravinami, ale hlavně upozorňuje na nadměrné využívání plastových obalů a dopad této skutečnosti na naši planetu Zemi.

Blatský rybník je vyloven, bahno v něm zůstává


K podzimnímu období neodmyslitelně patří výlovy rybníků. Jeden z nich probíhal uprostřed října i na takzvaném Blaťáku ve Strakonicích. Tento rybník se potýká s dlouhodobým problémem v podobě velkého zabahnění.
Výlov Blatského rybníka, jenž se nachází v blízkosti strakonické Teplárny, probíhá pravidelně každý rok začátkem října. Část vylovených ryb se prodá a zbytek odtud míří nejprve na sádky, které se nacházejí v těsné blízkosti rybníka a poté se nasazují na Otavu. Celkem se z Blaťáku vyloví okolo šesti tun ryb.
,,Ono se to rok od roku mění, podle toho, jaké jsou tady ztráty, které jsou způsobené zejména pytláctvím a rybožravými predátory,“ uvedl za Český rybářský svaz Strakonice Jan Šampalík.
Pro všechny zájemce, kteří nelenili a v sobotu si přivstali, byl připraven prodej kaprů, jehož cena byla výrazně nižší než u ryb, které bude možné zakoupit před Vánoci.

Ochránci přírody zbavili rybník a jeho okolí odpadků

U Blatského rybníka bylo rušno i třetí říjnovou sobotu. V odpoledních hodinách tam probíhala úklidová akce v rámci kampaně Ukliďme svět. Akci uspořádala Ekoporadna při Šmidingerově knihovně ve spolupráci Českým svazem ochránců přírody a skupinou Jsme Strakonice. Hlavním záměrem bylo zbavit rybník a jeho okolí odpadků. (hoť)

Vyšlo říjnové číslo Kompostu

S dalším měsícem vychází i nové číslo časopisu Kompost, který vydává Ekoporadna při Šmidingerově knihovně ve Strakonicích. Dozvíte se v něm například, jakým způsobem je možné bojovat za strakonické stromy nebo odkud čerpat informace pro tvorbu přírodních zahrad. Ekologický měsíčník Kompost naleznete na webových stránkách Šmidingerovy knihovny. (hoť)

Květinová výzdoba opět zaujala veřejnost


Pokud jde o květinovou výzdobu v ulicích, patří Strakonice dlouhodobě k nejprogresivnějším městům u nás. Potvrdilo se to i v tomto roce.
Kadeřávky, mangoldy či zelí vysázené na záhonech uprostřed města? To není experiment pomýleného pěstitele, ale důsledně promyšlený krok, k němuž letos přistoupili ve Strakonicích. Různé druhy okrasné zeleniny se v kombinacích s letničkami a rozličnými travami objevily hned v několika lokalitách jihočeského města: například na Velkém i Palackého náměstí, u obchodního střediska Hvězda, v Bezděkovské ulici, u Prioru či na Písecké ulici. A reakce veřejnosti? Ty jsou zatím nad očekávání příznivé…„Máme samozřejmě i negativní ohlasy, ale převládají ty pozitivní - od občanů města Strakonice i od projíždějících turistů a od odborné veřejnosti, která se do Strakonic podívala,“ potvrdil Ondřej Feit z Městského úřadu Strakonice.

Město bude občanům vydávat kompostéry


Pro občany Strakonic, kteří se zapojili do akce Kompostéry zdarma, přinášíme jedno důležité upozornění. Díky dotaci od Státního fondu životního prostředí mohly Strakonice zakoupit pět set kusů plastových nádob a ty budou nyní rozdávat lidem, kteří o ně již dříve projevili zájem. Kompostéry se budou vydávat ve sběrném dvoře u Blatenského mostu v následujících termínech: ve čtvrtek 2. a v pátek 3. října od 13 do 17 hodin a v sobotu 4. října od 9 do 16 hodin. Je nutné, aby si kompostér na místě vyzvedla právě ona osoba, která je uvedena ve jmenném seznamu. Ten naleznete na internetových stránkách města nebo v Městském informačním centru Strakonice. Podmínkou pro vydání kompostéru je i předložení dokladu totožnosti. (bob)

Jízda městem podpoří ekologickou dopravu


Pokud chcete podpořit myšlenku ekologické dopravy, můžete se zúčastnit Jízdy městem na dopravním prostředku poháněném vlastní silou. Akci pořádá město Strakonice v rámci Evropského týdne mobility a koná se v úterý 16. září. Sraz účastníků je v 16,30 hodin u tribuny stadionu na Sídlišti. Peloton se na cestu strakonickými ulicemi vydá v 17 hodin. Cíl je u plaveckého stadionu na Křemelce, kde proběhne i losování o hodnotné ceny. (bob)

Vyšlo srpnové číslo časopisu Kompost

Jak na své zahradě zřídit hmyzí hotel? Jaký bude další osud lesních mateřských škol? Co zajímavého přináší čtvrté pokračování Doby jedové? Na tyto a mnohé další otázky zejména z oblasti životního prostředí najdete odpověď v srpnovém čísle internetového měsíčníku Kompost, který vydává Ekoporadna působící při Šmidingerově knihovně ve Strakonicích. (bob)

Lidé dostanou kompostéry zdarma


Vybudování kompostárny a zavedení systému třídění biologicky rozložitelných odpadů. To je vítězný námět, který vzešel z hlasování při červnovém Fóru zdravého města Strakonice a z následné veřejné ankety. Důležitý krok k tomu, aby se tento námět podařilo převést do praxe, už strakonická radnice učinila.
Ještě letos město díky dotaci zakoupí pět set kusů plastových kompostérů, které posléze zdarma rozdá občanům s trvalým bydlištěm ve Strakonicích. Kompostéry získají lidé, jež se už dříve zaregistrovali prostřednictvím ankety městského úřadu, která zjišťovala, jaký bude o tyto plastové nádoby zájem. „Přihlásilo se nám až pět set lidí. Na základě tohoto zájmu jsme podali žádost o dotaci na státní fond životního prostředí, této žádosti bylo vyhověno a dotace nám byla přidělena,“ uvedla Lucie Klimešová z odboru životního prostředí Městského úřadu ve Strakonicích.

Syndikovat obsah