Stavby

Rekonstrukce zimního stadiónu začne se zpožděním


Zhruba s půlročním zpožděním oproti původnímu plánu začne rekonstrukce zimního stadiónu ve Strakonicích, která se týká požárních předpisů. Tato časová prodleva by však na průběh hokejové sezóny neměla mít nepříznivý vliv.

U městského centra vzniká nové parkoviště


Strakonice budou mít do konce listopadu oficiálně další nové parkoviště. Vzniká na ploše za budovou pošty mezi ulicemi Podskalská a Katovická.

Nová propust umožní vodákům bezpečnou cestu


Vodáci, kteří hodlají příští rok splouvat Otavu, se v úseku Strakonic mohou těšit na bezpečnější a plynulejší cestu. Umožní jim to upravený jez na Křemelce.
Až dosud byl tento strakonický jez, ležící u zimního stadionu, postrachem vodáků. Vodní válec, který se pod jezem tvoří, totiž v minulosti už několika lidem proměnil turistický zážitek v boj o holý život, přičemž některé případy skončily tragicky. Povodí Vltavy proto letos nechalo jez na Křemelce upravit. Při levém břehu Otavy přibyla kombinovaná propust pro vodáky a ryby.

Sportovní hala se příští rok dočká zateplení

Strakonická sportovní hala STARZ, v níž hrají své zápasy například ligové basketbalistky, se zřejmě už příští rok dočká zateplení a výměny oken. Na základě výsledků výběrového řízení by stavební akce měla stát celkem asi 17,5 milionu korun. Dosud však není známa výše dotace z evropských fondů. Podle předběžného harmonogramu by zateplení včetně výměny oken mělo trvat od května do konce září 2015. (bob)

Výměna pískových filtrů prodraží stavbu o šest milionů


Rekonstrukce a modernizace úpravny vody v Pracejovicích u Strakonic bude stát asi 120 miliónů korun. To je o šest a půl miliónu více, než předpokládal původní rozpočet stavby. Důvodem je výměna pískových filtrů, s níž projekt nepočítal.
Navýšení investice ze strany města odsouhlasili strakoničtí zastupitelé poté, když se zjistilo, že původním pískovým filtrům zbývá do konce životnosti už jen zhruba pět let. Větší rozsah prací bude současně znamenat tříměsíční posunutí termínu, kdy má být akce po stavební stránce dokončena, tedy na léto roku 2015. Delší odstávka pracejovické úpravny by však neměla způsobit problémy v zásobování Strakonic pitnou vodou. Výpadek vody z Pracejovic, která dosud pokrývala asi polovinu strakonické spotřeby, totiž dočasně nahradily dodávky z vodní nádrže Římov. (bob)

Modernizace nádraží přispěje k vyšší bezpečnosti cestujících


Více než půl miliardy korun si vyžádá rekonstrukce železniční stanice ve Strakonicích. Výsledkem bude nejenom modernizované kolejiště, ale i podstatně vyšší bezpečnost cestujících.
Jedna z etap stavebních prací, která zahrnuje rekonstrukci koleje ve směru na Radomyšl, bude ukončena 19. září ve večerních hodinách. Od tohoto termínu skončí i úplná měsíční výluka železničního provozu mezi Strakonicemi a Radomyšlí a cestující začnou používat náhradní nástupiště před staniční budovou. Do 10. prosince pak bude ukončena výstavba nově zřízeného ostrovního nástupiště číslo 1, k němuž budou přijíždět vlaky ve směru na Plzeň, České Budějovice a Volary. Přístup k tomuto nástupišti bude novým asi 40 metrů dlouhým podchodem. Od března 2015 pak začne modernizace další části kolejí. Během půl roku dojde k prodloužení podchodu a vznikne 2. nástupiště. (bob)

TJ Fezko získala dotaci na úpravy sportovního areálu


Sportovní areál Na Sádkách ve Strakonicích projde v následujících měsících výraznou proměnou. Tělovýchovné jednotě Fezko se totiž podařilo získat dotaci z evropských fondů, s jejíž pomocí toto sportoviště zrekonstruuje.

Ve městě začala řada stavebních akcí


Letní měsíce jsou ve městech spojeny s nejrůznějšími výkopovými pracemi, rekonstrukcemi a silničními uzavírkami. Výjimkou nejsou ani Strakonice. V současné době se ve Strakonicích koná hned několik stavebních akcí. Mezi nejzásadnější patří revitalizace strakonického hradu, propojení páteřní cyklostezky, napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu a revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava.
Areál strakonického hradu prochází v současné době již poslední etapou revitalizace.Opravena bude budova dětského oddělení Šmidingerovy knihovny, střecha bývalého purkrabství a pokračuje také obnova studny, jež začala v roce 2006. Pokud nenastanou komplikace, měla by být studna prohloubena do 12 metrů.

Hoslovický chlév dostává novou doškovou krytinu

Budova chléva v areálu vodního mlýna v Hoslovicích u Strakonic v těchto dnech dostává novou krytinu. Původní došky, které v červenci 2012 poškodilo krupobití, jsou nahrazovány novou doškovou krytinou, vázanou pouze slámovým povříslem bez použití jiného materiálu. Výměnu krytiny provádí doškař František Pavlica z Hroznové Lhoty na Moravě, který je držitelem ocenění „Nositel tradice lidového řemesla.“ (bob)

Začíná poslední etapa revitalizace hradního areálu


Strakonický hrad čeká poslední etapa revitalizace. Stavební práce začnou již o prázdninách, přesto nenaruší program Mezinárodního dudáckého festivalu, který se koná ve druhé polovině srpna.
Tato část revitalizace zahrnuje kompletní opravu budovy dětského oddělení Šmidingerovy knihovny, dále vyhloubení studny na druhém nádvoří, opravu střechy bývalého purkrabství a vybavení knihovny novým nábytkem. Stavební práce budou stát více než sedm milionů korun, nábytek asi 800 tisíc. Dotace z Regionálního operačního programu Jihozápad pokryje 85 procent takzvaných způsobilých výdajů. Stavební práce potrvají do konce roku, avšak v průběhu dudáckého festivalu, který se na hradě koná, dojde k jejich přerušení či omezení. To se týká například hloubení studny.

Syndikovat obsah