Mystifikační reportáž o mešitě se znovu šíří internetem

Přehraj video
Internetem se v posledních dnech opět šíří mystifikační reportáž Strakonické televize o údajné chystané výstavbě mešity ve Strakonicích, která byla poprvé odvysílána na konci roku 2009 jako součást našeho silvestrovského zpravodajství. I když Strakonická televize informace uvedené v reportáži již několikrát dementovala, stále se najdou lidé, kteří zcela absurdnímu obsahu reportáže věří.
Reportáž o tom, že se ve Strakonicích chystá výstavba obří mešity, aby jihočeské město přilákalo nové obyvatele z muslimských zemí, se ve vysílání Strakonické televize poprvé objevila na Silvestra 2009. Reportáž byla zařazena do bloku dalších – podobně absurdních zpráv propojených průvodním slovem moderátora. Zprávy byly jasně označeny jako „Silvestrovské vysílání“. Přesto po čase kdosi reportáž o mešitě z těchto souvislostí vytrhnul a samostatně ji umístil na internet s dovětkem, který navozoval dojem, že vedení města celou věc myslí vážně. „Protože se tato dezinformace začala šířit v době sílícího předvolebního boje, zdálo se zřejmé, že šlo o vyřizování politických účtů a snahu zlikvidovat svého protivníka,“ řekl Robert Malota, šéfredaktor Strakonické televize.
Druhá vlna mailů s reportáží o mešitě se internetem začala šířit v lednu a v únoru 2011. Také v tomto případě strakonickou radnici začala prostřednictvím mailu oslovovat řada lidí z České republiky i ze zahraničí. Vedle žádostí o vysvětlení v dopisech nechyběly ani vulgární útoky a dokonce i výhrůžky. Strakonický starosta proto celou záležitost komentuje už jen stručným prohlášením. „Vážení uživatelé internetu, co se týká našeho města, stali jste se terčem nejapného žertu. Došlo ke zneužití vysílání Strakonické televize. Nevěřte všemu, co po internetu běhá,“ uvedl starosta Pavel Vondrys.
Strakonická televize připravuje silvestrovské vysílání pravidelně již od roku 2003 – pokaždé na konci prosince. I když bylo víceméně vždy patrné, že jde o legraci, každý rok se našel někdo, kdo některé z mystifikací uvěřil. Bezesporu největší ohlas v tomto směru však měla právě reportáž o mešitě. Zarážející je přitom poznatek, čemu všemu jsou lidé schopni ve sdělovacích prostředcích uvěřit, byť je obsah zprávy sebeabsurdnější. „Na druhé straně se domnívám, že zdařilé a vtipné mystifikace svoje místo ve vysílání určitě mají. Třeba na Silvestra zcela jistě. A myslím si rovněž, že bychom se humoru zbavovat neměli, protože jak říká klasik – humor je kořením života,“ dodal šéfredaktor STTV Malota. (bob)