Nový pavilón operačních oborů ve strakonické nemocnici byl slavnostně otevřen

Přehraj video
Před časem jsme vám přinesli záběry z dokončeného pavilónu operačních oborů strakonické nemocnice. Nyní byl pavilón slavnostně otevřen. Během září se do nové budovy přestěhují oddělení neurologie a chirurgie. Otevření nového pavilónu operačních oborů se neslo ve stejném duchu i počasí jako poklepání na jeho základní kámen - proto mohli účastníci této akce opět zadoufat, že nové budově prší štěstí. Po slavnostním přestřižení pásky si pak všichni přítomní mohli prohlédnout moderní prostory nového traktu nemocnice. Pacienti by si komfort měli užít především díky velkým a vzdušným pokojům, jejichž okna jsou směřována na jihovýchod a jihozápad.
"Záměrem bylo, aby pacient, který se pohybuje po pokoji, nebo leží na lůžku, měl bezprostřední kontakt s parkem a do pokoje také padalo co největší množství světla," vysvětlil architekt Zbyněk Skala. Kromě toho se podařilo přidat i další prvek, který zvyšuje pohodlí hospitalizovaných pacientů: sociální zařízení u každého pokoje. Tím ale snaha o zkvalitnění pobytu pacientů nekončí. "Pacienti budou hospitalizování na třílůžkových pokojích, což je oproti pokojích s pěti lůžky velkou výhodou. Zároveň bude u každého pokoje sociální zařízení," pochválil primář neurologického oddělení Pavel Houška. Neurologické oddělení doznalo i další změnu, kterou pacienti přivítají. Až dosud museli například na vyšetření EMG přecházet z neurologické ambulance do jiné budovy. Nyní jsou všechny ambulance, včetně speciálních vyšetřovacích metod a lůžkové části na jednom místě. Společně s neurologickým oddělením se do nové budovy jako první přestěhuje i část chirurgie. "Stěhování lůžkového oddělení je náročné. Na druhou stranu stěhování operačních sálů je mnohem složitější, takže to horší nás ještě čeká," dodal primář chirurgického oddělení Jan Hlad. Stěhování operačních sálů ale spadá až do druhé etapy. Ta je ale zatím pozastavena kvůli prošetřování 5. výzvy regionálního operačního programu. Ekonomický náměstek Luboš Kvapil říká, že jsou zatím všichni mírně optimističtí. "Mechanismus rozdělování peněz, který tak nešťastně zadrhnul se už začíná pomalu rozhýbávat. Máme malinké signály, že by to pro naší nemocnici mělo dopadnout, dobře, protože dotace na druhou a třetí etapu tohoto projektu jsou dosti významné," zadoufal ekonomický náměstek Luboš Kvapil. To potvrzuje i ředitelka úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Michaela Šímová: "Pokud byla splněna všechna pravidla, měla by být dotace proplacena v plné výši, jak byla přiznána." Druhá a třetí fáze se týká rekonstrukce pavilónu, na který je napojena nová budova. Mezi těmito objekty by měla vzniknout hlavní vstupní dvorana, která se otevře do prostoru dvou pater. Pokud půjde vše hladce, výstavba by mohla být zahájena počátkem příštího roku. "V podstatě dojde ke zpoždění několika měsíců, které by ale nemělo nijak dramaticky ovlivnit celý proces a hlavně by nemělo celou výstavbu zdražit," uvedl Luboš Kvapil. Podle architekta Zbyňka Skaly bude tato etapa složitější. S tím souhlasí i ředitel Fiala: "Začnou přestavby operačních sálů, přestavba centrální jednotky intenzivní péče operačních oborů, přestavba anesteziologicko-resuscitačního oddělení a přestavba centrální sterilizace."