Chystá se další část revitalizace Rennerových sadů


Přehledný, bezpečný a kultivovaný prostor, který bude oázou zeleně uprostřed rušného okresního města a bude sloužit k relaxaci všech věkových skupin. Taková je představa odborníků o budoucím využití strakonických Rennerových sadů. Pokud se radnici podaří zajistit dostatek peněz, dojde k revitalizaci parku nejpozději do poloviny příštího roku.
Rennerovy sady, které byly založeny roku 1837, jsou při rozloze 2,5 hektaru nejrozsáhlejším městským parkem ve Strakonicích. Začátkem minulého desetiletí byl vypracován projekt na jejich rekonstrukci, v roce 2007 ozdravnou kúru podstoupila východní část parku. Teď chce strakonická radnice revitalizovat i zbývající plochu – prostor mezi Sokolovskou a Havlíčkovou ulicí. Proto nechává upravit původní dvanáct let starý projekt. Už teď jsou ale zřejmé základní rysy aktuální verze. „Dojde k celkové obnově pláště parku. Teď ho tvoří živý habrový plot – někdy přerostlý, někdy prořídlý, přičemž na některých místech rostou i jiné dřeviny. Takže by mělo dojít k jeho odstranění a nahrazení volně rostoucími keři s obrubou trvalek směrem dovnitř parku,“ vysvětlil Jaroslav Brůžek z Městského úřadu Strakonice.
Naopak vzrostlých stromů by se výraznější zásahy týkat neměly. V celých Rennerových sadech totiž k prořezávkám dřevin docházelo průběžně. Přibýt by naopak mělo záhonů trvalkových květin. A úpravy se kromě jiného budou týkat rovněž stávajícího dětského hřiště. Polemika se zatím vede o začlenění výraznějšího vodního prvku do nejzápadnější části Rennerových sadů. „Podle mého názoru by park měl mít vodní prvek. Teď se ale ještě budeme domlouvat na radnici s architektem města a s dalšími zainteresovanými osobami, zda ano či nikoliv, popřípadě v jaké podobě,“ doplnil Jaroslav Brůžek.
Stěžejní otázkou ovšem zůstává, zda se na revitalizaci Rennerových sadů podaří městu získat dostatek peněz. Podle hrubého odhadu by celá akce mohla stát do dvaceti milionů korun. Pokud jde o dotace, v úvahu přichází využití finančních zdrojů Integrovaného plánu rozvoje města. Jenže v tomto případě je prioritou další etapa revitalizace sídliště Mír, během níž by před bývalou budovou Telecomu mělo vzniknout jakési malé náměstí. „Další v pořadí z hlediska finančních prostředků uvolněných z Integrovaného plánu rozvoje města je potom revitalizace prostoru v ulici Mlýnská,“ uvedla Eva Krausová z Městského úřadu Strakonice.
Rennerovy sady jsou tedy až třetí v pořadí a bude záležet na tom, kolik peněz po výběrových řízeních na dodavatele obou zmíněných staveb v Integrovaném plánu zbude. Jestliže ale vše dopadne dobře, průběh revitalizace Rennerových sadů bude rychlý. „V případě získání finančních prostředků by akce měla být realizována na podzim 2014 popřípadě zjara 2015. Nicméně stavba musí být dokončena v polovině roku 2015,“ dodal Lukáš Srb z Městského úřadu Strakonice.
(bob)