Čtyři řidiči byli pod vlivem drog

V roce 2007 začali strakoničtí policisté u řidičů, kteří vykazovali známky požití omamných látek, používat testry na drogy. Na Strakonicku byly takové kontroly pozitivní ve čtyřech případech a drogy, které byly zjištěny, jsou pervitin a marihuana. (mav)