Dušan Vávra vydal další knihu o osudech vojáků


Osudy mužů ze Strakonicka, kteří působili na bojištích II. světové války, přibližuje prostřední díl trilogie Dušana Vávry nazvaný Muži na správné straně. Autor publikace, člen Československé obce legionářské, knihu pokřtil v kapitulní síni strakonického hradu.
Po osudech bojovníků II. světové války, kteří působili v pozemních jednotkách spojeneckých armád, pátral Dušan Vávra řadu měsíců na nejrůznějších místech. Základním zdrojem byly informace získané z Ústředního vojenského archivu v Praze, dále odborná literatura, údaje od renomovaných historiků, rozhovory s rodinnými příslušníky a další prameny. Výsledkem je kniha volně navazující na stejně zaměřenou publikaci, kterou Dušan Vávra vydal v roce 2012. Význam práce Dušana Vávry připomněl válečný veterán plukovník Pavel Vranský, který bojoval u Tobruku, sloužil u 311. bombardovací perutě královského letectva a do Strakonic i přes svůj pokročilý věk přijel Vávrovu knihu pokřtít. „Takoví lidé, jako je pan Vávra, kteří nám dávají nezapomenutelné příhody té doby do písemné formy, aby se zachovaly i v dalších letech, tak ti si zaslouží stejnou úctu jako ti, kteří tam tehdy byli,“ řekl válečný veterán Pavel Vranský.
Dušan Vávra se tématikou II. světové války zabývá již několik let. V roce 2006 vydal publikaci Pilot a zbrojíř, která pojednává o životních osudech pilota Rudolfa Haeringa a zbrojíře Václava Pávka. Následovaly dva díly trilogie Muži na správné straně, na které by měla už příští rok navázat závěrečná část zaměřená na vojáky sloužící u královského letectva. „Až skončí projekt Muži na správné straně, tak se pustím do další publikace, která se bude jmenovat Vávra, těší mě. Zjistil jsem, že vojáci mého příjmení sloužili jak na západní tak na východní frontě. Že bych tedy neměl co dělat, tak to zcela určitě ne,“ dodal Dušan Vávra. (bob)