Fotografie ukazují pestrost lidových krojů

Krásu a rozmanitost lidových krojů přibližuje výstava fotografií Jakuba Langhammera, která je až do konce srpna k vidění v Maltézském sále strakonického hradu. Několik desítek snímků ukazuje kroje z Čech, Moravy i Slezska včetně nejrůznějších detailů a doplňků, jako jsou šorce, fěrtochy či krpce. (bob)