Historické postavy ožily při magickém úplňku


Řadu historických osobností ale i různé pověsti a zajímavosti ze strakonické i české historie připomněla prohlídka města za magického úplňku, jíž se druhé zářijové úterý zúčastnily stovky lidí. Před zraky malých i velkých diváků tak ožil například Jan Hus, král Zikmund, legendární vojevůdce Jan Žižka, poslední český panovník Jiří z Poděbrad či zakladatel fezáren ve Strakonicích Wolf Fürth. Prostřednictvím působivé stínohry sledovali přítomní rovněž rekonstrukci popravy známého strakonického rodáka Valentina Kochana z Prachové, jednoho z rebelujících českých pánů, kteří v letech 1618 až 1620 vedli stavovské povstání proti císaři… (bob)