Hradní studna vydává středověké svědectví


První cenné nálezy vydala studna, která leží na nádvoří strakonického hradu. Při archeologickém průzkumu se již podařilo najít desítky nejrůznějších předmětů z období středověku.
Hradní studna, která vznikla na počátku samotné existence hradu, tedy zřejmě už ve dvacátých letech 13. století, byla po relativně krátké době zasypána. K jejímu znovuobjevení došlo až před několika lety při revitalizaci strakonického hradu. Nyní archeologové provádějí průzkum odtěžované výplně. Zatím jsou v hloubce necelých sedmi metrů a podařilo se jim najít například řadu keramických zlomků, dvě spodní lidské čelisti, ale i velký klíč. To vše ze 13. a z počátku 14. století. „Je velmi výjimečné, aby k zasypání takovýchto vodních zdrojů došlo velmi brzy, po několika desetiletích existence. Jedná se tedy o velmi významný nález. Nálezový soubor, který je velmi početný a dokumentuje datování zániku, je samozřejmě také velmi cenný,“ uvedl archeolog Radek Široký.
Podle geologické sondáže by studna měla být hluboká asi 12,5 metru. V následujících týdnech tedy zbývá odtěžit přibližně šestimetrovou vrstvu sedimentů. Jaké další nálezy hradní studna vydá, zatím nikdo neví. Postupovat se ovšem bude podle osvědčené metody. „Budeme pokračovat dále podle jednotlivých etáží, metr po metru budeme odkopávat sedimenty ve studni. Nejdříve to bude jižní polovina, zdokumentuje se řez a pak se odkope severní polovina…,“ dodala archeoložka Barbora Milsimerová. (bob)