K auditu se má vyjádřit ministerstvo financí

Přidělováním dotací z Regionálního operačního programu se v závěru minulého týdne zabýval i Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Výbor kromě jiného vyzval ministerstvo financí, aby se nejpozději do 31. března vyjádřilo k auditu, který u poslední schválené výzvy projektů provádělo. Stanovisko ministerstva je klíčové pro podepsání smluv s úspěšnými žadateli o dotace. (bob)