Kde najdete vysílání Strakonické televize


Vysílání Strakonické televize, s.r.o, lze sledovat na internetu, v rámci kabelového vysílání na území města Strakonice a v celostátním pozemním digitálním vysílání televize A11. Na internetu a v kabelové síti zajišťuje Strakonická televize vysílání týdenních zpravodajských bloků, jejichž premiéra je každé pondělí. V televizi A11 se v rámci "Zpráv z regionů" jedná o cca pětiminutové zpravodajské vstupy STTV denně.

Vysílání v rámci internetu: Internetové stránky www.sttv.cz
Zde je také možné dohledat kompletní archiv týdenního zpravodajství až do roku 2003. Internetový server Youtube.com: www.youtube.com/SttvCz; Sociální síť Facebook.com: www.facebook.com/sttvofficial

Vysílání v kabelové síti na území města Strakonice:
Premiéra nového zpravodajského týdeníku STTV je vždy v pondělí v 16:00. Dále je zde možné vidět reprízu minulého týdne a další zajímavé pořady s informativní, kulturní, sportovní nebo publicistickou tématikou.

Pozemní celostátní vysílání na televizi A11 (lze naladit pomocí televize s set-top boxem):
V pořadu "Zprávy z regionů" má Strakonická televize vyhrazený pětiminutový prostor několikrát denně reprízovaný. "Zprávy z regionu" na A11 trvají 60 minut, zpravodajství Strakonické televize lze vidět přibližně ve 45. až 59. minutě pořadu, tedy v jeho poslední třetině. (Časy jsou pouze orientační, neboť mohou být ovlivněny změnami programu televize A11. Bohužel, tuto skutečnost neovlivníme.) "Zprávy z regionů" v televizi A11 jsou vysílány denně, včetně sobot a nedělí v následujících časech: 05:00, 08:00, 14:00, 16:30 (premiérový čas), 23:15. (red)

Orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.