Lidé dostanou kompostéry zdarma


Vybudování kompostárny a zavedení systému třídění biologicky rozložitelných odpadů. To je vítězný námět, který vzešel z hlasování při červnovém Fóru zdravého města Strakonice a z následné veřejné ankety. Důležitý krok k tomu, aby se tento námět podařilo převést do praxe, už strakonická radnice učinila.
Ještě letos město díky dotaci zakoupí pět set kusů plastových kompostérů, které posléze zdarma rozdá občanům s trvalým bydlištěm ve Strakonicích. Kompostéry získají lidé, jež se už dříve zaregistrovali prostřednictvím ankety městského úřadu, která zjišťovala, jaký bude o tyto plastové nádoby zájem. „Přihlásilo se nám až pět set lidí. Na základě tohoto zájmu jsme podali žádost o dotaci na státní fond životního prostředí, této žádosti bylo vyhověno a dotace nám byla přidělena,“ uvedla Lucie Klimešová z odboru životního prostředí Městského úřadu ve Strakonicích.
Nádoby budou občanům předány nejdéle na začátku října tohoto roku. Podmínkou je využívat kompostéry po dobu pěti let, právě taková je doba udržitelnosti tohoto projektu. Stovky strakonických domácností se tak budou moci snáze zbavovat biologicky rozložitelných odpadů. „Kompostéry by měly být na devět set litrů, měly by být zelené a z odolného plastu proti UV záření a proti zimě,“ popsala vzhled kompostérů Lucie Klimešová. (hoť)