Lidé si připomněli listopadové události roku 1989


Listopadové události roku 1989, které v naší zemi vedly k zásadním politickým a společenským změnám, si v minulých dnech připomněli také ve Strakonicích. Při dvou takových akcích nechyběla ani kamera Strakonické televize.
Před pětadvaceti lety, po zásahu policie proti studentům na pražské Národní třídě, jako první ze strakonických občanů pod křížem u kostela sv. Markéty zapálil svíčku chartista Miloslav Trégl Tento muž byl také letos mezi lidmi, kteří přišli uctít památku obětí studentských protestů v roce 1939 a 1989. A kromě jiných nechyběli ani zástupci strakonické radnice. Místostarostka Helena Brejchová řekla, že i když stále vidíme mnoho věcí, které se nám ani dnes nelíbí, osobně považuje 17. listopad za jeden z nejvýznamnějších dnů české historie. „Pro mě osobně svoboda, demokracie, možnost být občanem tak, jak si každý občan zaslouží, čili mluvit pravdu, vyjádřit názor, naplnit své profesní i osobní naděje a plány, to všechno souvisí právě se 17. listopadem, který toto umožnil,“ uvedla Helena Brejchová, místostarostka Strakonic.
Připomínkou dramatických událostí roku 1989 byl i podvečerní kulturní pořad k 25. výročí Sametové revoluce, který připravil Pavel Gerčák. Návštěvníci hradního Rytířského sálu zhlédli dobové dokumenty z Prahy i ze Strakonic. Miloslav Trégl zavzpomínal na řadu odvážných lidí, kteří působili přímo v disentu nebo jej různými způsoby podporovali. Zároveň se vyjádřil i k dnešku. „Je neuvěřitelné, kolik je najednou hrdinů, kolik je statečných lidí, kteří proti diktatuře tenkrát bojovali. Jak vlastně ten komunismus tady mohl být, když tu bylo tolik statečných lidí… Já tomu nerozumím,“ poznamenal ironicky chartista Miloslav Trégl.
V podobném duchu hovořil i antikvář a spisovatel Ondřej Fibich. Směrem k dnešku dodal, že cesta k dobré společnosti vyžaduje pokoru a překonávání překážek, přičemž v této záležitosti mají elity nezastupitelné místo. „Přeji si tedy růst integrálních osobností, propojování a sdružování lidí i výchovu politiků, kteří budou kultivovat správu našich věcí. Bez toho je národ stádem a potravou diktátorů. A komunisté to dobře věděli. Nebuďme jako oni,“ řekl Ondřej Fibich.
Vzpomínkový večer zakončila hudební vystoupení undergroundového písničkáře a evangelického kněze Sváti Karáska s kapelou Svatopluk. Ještě předtím nejznámější písně legendárního Karla Kryla zazpíval Jan Čtvrtník, klient Domova pro osoby se zdravotním postižením v Oseku. (bob)