Lidé podepisují petici proti vodní elektrárně

Nesouhlas s výstavbou malé vodní elektrárny na Pětikolském jezu poblíž strakonického hradu vyjadřují Strakoničtí podepisováním petičních archů, které jsou k dispozici například v městském infocentru, v kavárně Havana, v supermarketu COOP, v kavárně Kafíčko, v čajovně Pod Stolem, ve Forbes baru nebo Šmidingerově knihovně.

Lidé tak podporují vedení města, které se vznikem vodního díla na řece Otavě nesouhlasí, neboť se obává, že dojde k dehonestaci odpočinkové a klidové zóny v okolí strakonického hradu, k nebezpečnému usazování naplavenin a k rapidnímu zmenšení průtoku vody přes jez. Nicméně Krajský úřad a další dotčené instituce již vydaly některá potřebná povolení umožňující vznik malé vodní elektrárny na pravém břehu Otavy. Podle dostupné dokumentace se jedná o technologický objekt s dvěma Kaplanovými turbínami za více než 55 milionů korun. (puč)