Město postaví silnici do průmyslové zóny Jelenka


Město Strakonice ještě letos zpřístupní průmyslovou zónu Jelenka. Do dvou let zde vyrostou výrobní haly společnosti Denios a vznikne několik desítek pracovních míst.
Strakonická radnice už koncem loňského roku podepsala s firmou Denios smlouvu o prodeji více než čtyřhektarového pozemku v severovýchodní části města. Zatímco Denios slíbil, že v dohledně době v oblasti Jelenka vybuduje továrnu a přesune sem dosavadní provoz z Heydukovy ulice, město se zavázalo k výstavbě nové přístupové komunikace včetně veřejného osvětlení a inženýrských sítí. „V současné době je již vybrána firma, která by to měla realizovat. Cena díla bude něco přes sedm miliónů korun a dílo by mělo být hotovo do konce října letošního roku,“ upřesnil starosta Pavel Vondry.
Vybudováním nového závodu ve Strakonicích a rozšířením výrobního programu firmy vznikne až čtyřicet dalších pracovních míst. Tím bude průmyslová zóna Jelenka z kapacitního hlediska prakticky vyčerpána. Nabízejí se však další plochy pro výstavbu nových továren, zejména v lokalitě Hajská na východním okraji Strakonic. Na druhé straně ale strakonický starosta připomíná, že ve stávající zástavbě již existuje řada opuštěných budov, které by mohly sloužit právě pro výrobní činnost. Růst města do šířky totiž přináší zvýšené náklady, například na údržbu komunikací. „Z historického hlediska města vždy žila především v centru. Proto si myslím, že bychom měli přistoupit k tomu, abychom se k tomuto trendu opět vrátili,“ dodal starosta Vondrys. (bob)