Městskou hromadnou dopravu posílí rovněž linkové spoje


Se značnou nelibostí nesla část cestujících změny v jízdních řádech strakonické MHD platných od 1. července letošního roku. Proto se podstatné stížnosti, připomínky a náměty občanů snažili pracovníci odboru dopravy a ČSAD STTRANS Strakonice zapracovat do nových.
Vyhovět všem někdy i protichůdným požadavkům od jednotlivců nebylo samozřejmě reálné, ale pokud se shromáždilo víc námětů na stejné téma, podařilo se je do nových jízdních řádů zakomponovat. „Nejvíce připomínek se nám sešlo z ulice Krále Jiřího z Poděbrad. Dokonce přišla petice podepsaná 254 lidmi, aby se autobus do této ulice vrátil. Této připomínce se nám podařilo vyhovět. Vyřešena byla rovněž ulice Raisova a zastávka Šumavská, kde bude autobus zajíždět v obou směrech,“ řekl vedoucí odboru dopravy Václav Býček. Nejvýznamnější novinkou, zatím jedinou v jižních Čechách, je posílení strakonické městské hromadné dopravy o tzv. modré linkové autobusy. „Tyto autobusy budou označeny jako MHD Strakonice a na trasách, kterými projíždějí město, je bude možné jako MHD používat,“ potvrdil ředitel strakonické ČSAD STTRANS Vladimír Warisch. Městská hromadná doprava i se změnami v nových jízdních řádech platných od neděle 15. prosince si z ročního rozpočtu města ukrojí asi čtyři miliony dvě stě tisíc korun. „Nicméně i tak to pro rozpočet města Strakonice znamená významnou úsporu,“ doplnil Vladimír Warisch. (puč)