Modernizovaná čistírna pracuje ve zkušebním provozu


Zkušebním provozem prochází modernizovaná čistírna odpadních vod ve Strakonicích. Odborníci nyní zjišťují, jak nová technologie pracuje a jaké problémy je třeba ještě vyřešit. Dva roky trvala rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod ve Strakonicích, která zahrnovala generální opravu stávající čisticí linky a vybudování linky nové. Po dokončení stavební a technologické části byl nedávno zahájen zkušební provoz celého zařízení. Na podzim 2012 by pak čistírna měla přejít do běžného režimu. „Musíme si odzkoušet, jak jednotlivá zařízení pracují, jak se mají řídit, aby vyčištěná voda měla co největší kvalitu,“ uvedl Luděk Míka z Technických služeb Strakonice.
Smyslem modernizace čistírny, která stála více než 370 miliónů korun, je zejména dosažení vyšší účinnosti při odstraňování dusíku a fosforu z odpadní vody, která z čističky odchází do Otavy. Podařilo by se tak splnit i nejpřísnější normy Evropské unie. Předběžné výsledky zkušebního provozu strakonické čistírny odpadních vod však zatím podle technologa Luďka Míky nejsou ideální. Aktivaci celého čisticího procesu totiž bylo nutné rozjet od úplného počátku a navíc v zimním období, takže trvalo mnohem delší dobu, než čistírna začala zpracovávat amoniak a provádět denitrifikaci. Následně se proto v aktivovaném kalu začaly rozvíjet vláknité mikroorganismy, které tvoří pěnu na hladině v aktivačních a dosazovacích nádržích. Současně má kal horší sedimentaci, hůře se tedy odděluje od vody. Technolog Luděk Míka ale uklidňuje: nejde o závažný problém, pouze o vyladění celého systému. „Nebudou třeba další stavební úpravy. Jsou to skutečně úpravy jenom v rámci regulace procesů, které probíhají na čistírně. To znamená, kolik kalu se musí odčerpat z aktivačního systému, aby se kal po určité době vyměnil, kolik a na kterou nádrž můžeme přivádět kyslíku, kolik kalu je potřeba denně stahovat,“ dodal Luděk Míka. (bob)