Muzeum představilo dva nové filmy o mlýnech


Víte, kolik mlýnů v minulosti stávalo ve Strakonicích? Nebo v jakém stavu před rekonstrukcí se nacházel nyní památkově chráněný hoslovický mlýn? Na tyto a mnohé další otázky odpovídají dva nové dokumenty, které veřejnosti nedávno představilo Muzeum středního Pootaví. Na výrobě filmů se podílela i Strakonická televize.
Sedmnáctiminutový dokument nazvaný Vodní mlýn Hoslovice diváky přenese do doby před rekonstrukcí mlýna, sleduje její průběh, ukáže jednotlivé stavební zásahy a prostřednictvím unikátních záběrů a výpovědí odborníků osvětluje, v čem spočívá hodnota této památky. V dokumentu Blanky Jirsové se rovněž dozvíte, proč se na budovu mlýna musela použít rákosová krytina, uvidíte, které zdi byly v havarijním stavu a nakolik byl mlýn postižen dřevokaznou houbou.
Také druhý dokument, jehož scénář napsala etnografka Irena Novotná, se zabývá tématem mlynářství. Film Nemelem, nemelem…sleduje osud několika bývalých mlýnů ve Strakonicích a jejich okolí. Představuje potomky místních mlynářů, kteří vyprávějí o novodobé historii mlýnů a o poslední generaci mlynářů.
Dva nové dokumenty, jejichž výrobu finančně podpořil Jihočeský kraj, by neměly být jen cenným materiálem pro historiky a badatele. Při různých příležitostech je bude moci zhlédnout také laická veřejnost. „Máme zájem nově vzniklé filmy promítat v příští sezóně při některé z akcí v hoslovickém mlýně. Počítáme i s tím, že filmy nabídneme místním školám, které je mohou využít při své výuce,“ upřesnila Blanka Jirsová z Muzea středního Pootaví Strakonice. (bob)