Na Káním vrchu se buduje nový sběrný dvůr


Obyvatelé Strakonic mohou využívat stále dokonalejšího systému, jak se ekologicky i ekonomicky zbavit velké části komunálního odpadu. V ulicích města a jeho okrajových částech přibývají kontejnery na tříděný odpad a zanedlouho bude do provozu uveden i druhý sběrný dvůr. Deset červených kontejnerů bylo v těchto dnech rozmístěno v různých čtvrtích Strakonic, aby doplnily stávající nádoby na starý papír, plasty, sklo, drobný elektroodpad a použité potravinářské oleje.
Nejnovější kontejnery, jejichž vyprazdňování bude zdarma zajišťovat specializovaná firma z Moravy, jsou určeny nejenom pro obnošené šaty či boty. „Takže se do těchto nádob mohou dávat například veškeré oděvy, obuv, plyšové hračky, ubrusy i kabelky a jiné věci podobného charakteru,“ upřesnil Jaroslav Brůžek z Městského úřadu Strakonice. Kromě sběrných nádob na recyklovatelný odpad mohou lidé ve Strakonicích využívat i služby sběrného dvora v Tovární ulici. Protože však jeho kapacita již nedostačuje, vzniká v současnosti v lokalitě Kání vrch na ploše 72 x 47 metrů další sběrný areál. Ten bude mít kapacitu 1500 tun, přičemž vedle plastů, papíru a skla se zde bude shromažďovat i nebezpečný odpad, bioodpad, staré baterie, elektrozařízení, staré domácí spotřebiče a ostatní druhy odpadu. A kdo sem bude moci odpad ukládat? „Mohou to být fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na území města Strakonice. Pokud jde o elektroodpad, tak ten tam mohou dávat i podnikatelé,“ dodala Lucie Klimešová z Městského úřadu Strakonice. (bob)