Na sportovním stadiónu dojde k úpravám zeleně

Přehraj video
Strakonické sportoviště Na Sídlišti ještě letos na podzim čekají změny. Některé přestárlé a nevhodné stromy zmizí a nahradí je nové dřeviny.
Sportovní areál Na Sídlišti, který leží v severozápadní části Strakonic, už několik let prochází dlouhodobou výměnou a rekonstrukcí zeleně. Město už dříve podél sousedního dopravního půloblouku nechalo vysázet dvouřadou alej javorů a v samotném areálu pak během posledních pěti roků došlo k poražení dvou skupin bříz. Další břízy se budou kácet už letos na podzim a nahradí je třicet asi čtyřmetrových stromů ginkgo biloba – jínanu dvoulaločného. Tento druh je mimořádně odolný vůči klimatickým změnám i přírodním živlům a do sportovního areálu se hodí více než bříza. „Bříza zejména svými plody a listím znehodnocuje a znečisťuje umělé povrchy, které na stadionu vznikly,“ potvrdil Jaroslav Brůžek z Městského úřadu Strakonice. „Bříza určitě znečišťovala umělé povrchy v areálu Na Sídlišti. Dělalo nám to problémy při jejich údržbě,“ dodal Pavel Dušek, ředitel STARZ Strakonice.
Letošní úpravy ve sportovním areálu Na Sídlišti budou stát celkově 317 tisíc korun, pouze čtvrtinu však zaplatí město a zbytek tvoří dotace. V případě zeleně na tomto sportovišti ovšem nepůjde o poslední změny. Pracovníci odboru životního prostředí Městského úřadu Strakonice si ověřili, že zde existují i další vhodná místa pro výsadbu větších dřevin, které by areál Na Sídlišti odclonily od přilehlých komunikací a ochránily sportovce od nadměrného hluku a exhalací výfukových plynů z projíždějících automobilů. „Tudíž v dalších letech připravujeme další výsadby: jak ze strany severního obchvatu, tak i z dalších stran - od učiliště a podobně,“ řekl Jaroslav Brůžek. (bob)