Nebezpečné chemikálie ze strakonického hradu zmizí do dvou let

Přehraj video
Kontaminovaná půda, která se nachází na okraji hradního areálu ve Strakonicích, nejpozději do dvou let zmizí. Město totiž získalo dotaci na vyčištění podzemních prostor a bezpečnou likvidaci nebezpečných odpadů.
V minulosti se v podzemí zahradního domku v areálu strakonického hradu skladovaly agrochemikálie. Již několik desítek let jsou tyto prostory prázdné. Po chemikáliích však zůstaly alarmující hodnoty nebezpečných látek, například arzenu, antimonu nebo rtuti. Jelikož se uvažuje o obnovení přístupnosti tohoto objektu, místními příznačně nazývaného Jedárna, připravilo město v loňském roce projekt Sanace podzemních prostor v areálu strakonického hradu. A protože se Strakonicím podařilo získat dotaci od státu a z evropských fondů, tato akce městský rozpočet příliš nezatíží.
„Celková částka je 24 miliónů korun s tím, že město se podílí 4 miliony, 1,5 miliónu korun je ze státního rozpočtu a zbytek z evropských fondů na odstraňování ekologických zátěží,“ upřesnil místostarosta Strakonic Pavel Pavel.
V současné době probíhá příprava výběrového řízení na firmu, která likvidaci zamořené půdy zajistí. Zakázka bude zveřejněna mimo jiné i ve věstníku Evropské unie, což může prodloužit dobu výběrového řízení. Datum zahájení asanace proto není ještě známo. Na druhou stranu dokončení akce již svůj termín má. Ten byl stanoven nejpozději na 1. července 2011.
„První kroky nastaly. Samozřejmě realizace do roku 2011 se může zdát dlouhá. Ale vzhledem k tomu, jak dlouho tento problém čekal na řešení a ohrožoval obyvatele a návštěvníky Strakonic, tak naštěstí už postupujeme a konec je na dohled,“ uvedl místostarosta Pavel.
V současnosti zůstává Jedárna veřejnosti nepřístupná. To by se mělo po provedení asanace změnit. Záměrem města je maximálně využít prostory tak, aby je občané navštěvovali víckrát než jednou do roka. (reg)