Nová komunikace usnadní přístup do průmyslové zóny


Podstatně snazší, rychlejší a bezpečnější přístup do průmyslové zóny U Blatenského mostu ve Strakonicích umožňuje nový sjezd z hlavní silnice procházející městem. Novou komunikaci se podařilo dokončit v posledních zářijových dnech.
Díky sjezdu ze silnice I. třídy na severovýchodním okraji Strakonic je dostupnější nejenom přilehlá průmyslová zóna, ale i sběrný dvůr, městské zahradnictví a psí útulek. Dopravní obslužnost celé oblasti byla dosud zajištěna pouze prostřednictvím místní komunikace, která vycházela z Heydukovy ulice u bývalé mlékárny. Tato komunikace však technicky nevyhovovala: pro obousměrný provoz byla úzká a nedostatečná únosnost vozovky limitovala i provoz nákladních vozidel. „Výstavba nového sjezdu včetně chodníků, osvětlení a rekonstrukce přilehlých místních komunikací je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj částkou asi 5,4 milionu korun. Podíl města činí zhruba tři milióny,“ uvedla Marie Kotlíková z Městského úřadu Strakonice.
V souvislosti se stavebními pracemi je až do konce října zcela uzavřena místní komunikace U Blatenského mostu v úseku mezi odbočkou k městskému zahradnictví a odbočkou k čistírně odpadních vod. „Po dobu uzavírky bude zajištěn vstup do všech objektů a nemovitostí, které přiléhají k této komunikaci,“ dodala Marie Kotlíková. (bob)