Ochránci přírody navštívili záchrannou stanici Makov

Přehraj video
Pracovníci záchranné stanice živočichů Makov u Písku se starají o zraněné, nemocné, vyčerpané nebo jinak handicapované živočichy, kteří žijí ve volné přírodě. Na konci června se do Makova vydali na exkurzi členové Českého svazu ochránců přírody, mladí ochránci přírody a děti ze strakonické základní školy Františka Ladislava Čelakovského. Záchranná stanice Makov funguje již od roku 1993, kdy ji založil Český svaz ochránců přírody. V areálu stanice je vybudováno 35 voliér s rozlohou 4000m². Během osmnácti let její existence prošly rukama pracovníků stovky zraněných nebo nemocných zvířat z okolí Blatné, Milevska, Strakonic, Písku a Vodňan.
„Máme tu zvířata z volné přírody, která se u nás vyskytují, ale bohužel jich ve volné přírodě ubývá. Dnes již v lese výra nebo sovu pálenou jen tak nepotkáte,“ dodala pracovnice ZSŽ Makov Jiřina Račanová. Zvláště u dětí jsou nejoblíbenějšími obyvateli stanice vydry nebo mluvící straka Káča. Plno bylo také v ekocentru, kde zoolog Karel Pecl kroužkoval ptáky. Raritou je místní hnízdo handicapovaných čápů, kteří každý rok vyvedou mladé a ti pak opouštějí stanici. Výlet do Makova dostali ochránci přírody od města Strakonice jako poděkování za své celoroční akce. „Jednou z našich hlavních akcí, bylo vytrhávání netýkavky, snažíme se udržet Kalvárii a Kuřidlo v takovém stavu, aby invazní rostliny nepotlačovali původní květenu. Nebo jsme například pomáhali žábám na silnicích a také jsme samozřejmě pracovali s dětmi, s malými ochránci přírody,“ vypočetla aktivity ochránců přírody Zdena Skalická. A rada na závěr. Pokud najdete v přírodě opuštěné mládě, do stanice ho přivezte pouze v případě, že je zraněné. „Většinou se musí mláďata nějak dostat ven z hnízda nebo z budky, a tak vypadnou ven na zem. Těmto mláďatům ale nic není, proto na ně nesahejte, neberte je a nevozte je do stanice, protože rodiče se o ně postarají i venku,“ zdůraznila Jiřina Račanová. (reg)