Otavu s Volyňkou čekají drobné opravy i rozsáhlá protipovodňová opatření

Přehraj video
Strakonické řeky Otava s Volyňkou každoročně procházejí drobnějšími průběžnými úpravami břehů, opěrných zdí, jezů i hrází. Výjimkou nebudou ani následující měsíce. Povodí Vltavy však v dohledné době plánuje i výstavbu rozsáhlých protipovodňových opatření na území města Strakonice.
Vodácká sezóna se již kvapem blíží, ale stejně tak jsou naplánovány udržovací činnosti na řekách Otavě a Volyňce. Během května proto například dojde k vysečení otavských břehů a k opravě dlažby pod Pětikolským jezem u strakonického hradu. Volyňku čeká úprava levého břehu nad Mutěnickým jezem. Na podzim je pak naplánována oprava narušeného pravého břehu řeky Otavy u čistírny odpadních vod. Turisté, kteří na Otavu v průběhu léta vyjedou, se však nemusí obávat žádných komplikací. Jak Strakonické televizi řekl Jiří Nevoral ze strakonického závodu Povodí Vltavy, letošní opravy by žádným způsobem neměly omezit vodáckou turistiku.
Zatímco různé menší opravy provádí Povodí Vltavy automaticky v rámci své běžné činnosti, vybudování protipovodňových opatření má jiný režim daný zákonem i pravidly ministerstva zemědělství pro udělování dotací. A právě takováto větší investice v rámci protipovodňových úprav čeká město Strakonice v brzké době. Řadou stavebních akcí by mělo dojít ke zvýšení stávajících ochranných hrází na březích Otavy a Volyňky nad úroveň hladiny stoleté povodně.
"Povodně roku 2002 ukázaly nízkou nivelitu hrází a jejich statické narušení. Proto doufáme, že dotační titul získáme a projekt zrealizujeme. Chceme zajistit pocit bezpečí obyvatel i investorů ve Strakonicích," dodal místostarosta Strakonic Pavel Pavel. Předpokládané výdaje na tuto akci činí 110 miliónů korun, proto se Povodí Vltavy pokusí získat dotaci od ministerstva zemědělství. V průběhu léta 2010 by mělo být vydáno stavební povolení a pokud nenastanou žádné komplikace, práce by mohly být zahájeny před koncem letošního roku. (reg)