Případů týrání zvířat přibývá


Případů týrání zvířat na Strakonicku přibývá. Někdy jde o úmysl, častěji však o lhostejnost, nedbalost či nepozornost.
Celkem 46 případů týrání zvířat vloni řešil Petr Šťastný z odboru životního prostředí Městského úřadu Strakonice. Jde o významný nárůst, neboť dříve to byly nejčastěji tři až čtyři oprávněné stížnosti do roka. Zvyšuje se podíl případů, kdy je zvíře týráno v důsledku nedostatečné péče a výživy. Hlavně se však na nárůstu podílí skutečnost, že za týrání jsou v současnosti označovány i ohlášené úniky zvířat. „Tím, že uniknou ze svého přirozeného prostředí, jsou zvířata ohrožena zejména silničním provozem, kdy mohou způsobit vážnou dopravní nehodu. Avšak my v tomto případě nechráníme účastníky silničního provozu nýbrž zvířata, protože taky zvířata mohou být zraněná nebo ohrožená na životě,“ vysvětlil Petr Šťastný z Městského úřadu Strakonice.
Zvířaty, která na Strakonicku nejčastěji trpí špatnou péčí svých majitelů, jsou psi. Následuje skot, ovce a koně. Například v jedné vesnici se opakovaně procházel pětimetrákový býk. Jeho majitel přitom považoval volný pohyb obrovského zvířete mezi domky za naprosto normální. Důležité je také uvědomit si, že za zvíře je z právního hlediska zodpovědný ten, kdo ho chová nebo se o něho třeba i jen krátký čas stará. „To znamená, že buď je to chovatel, který je současně i majitelem zvířat, a nebo to může být člověk, který se o ně dočasně stará, když majitel je třeba v zahraničí. Zodpovědný za zvířata je ten, kdo je drží, tedy má je v péči,“ dodal Petr Šťastný. (bob)