Prázdninové opravy škol a školek jsou před dokončením


Během těchto letních prázdnin došlo ve Strakonicích k řadě oprav základních a mateřských škol. Probíhá například výměna oken, zbavení azbestové zátěže a několik dalších změn k lepšímu.
Opravy se týkají třech základních a dvou mateřských škol ve Strakonicích. Jedná se o základní školy Dukelská, Krále Jiřího z Poděbrad a Povážská. Dokončují se také práce na mateřských školách A. B. Svojsíka a Holečkova. Všechny prováděné opravy jsou hrazeny z městského rozpočtu. „Z rozpočtu byla vyčleněna částka asi deset milionů korun,“ uvedla místostarostka Strakonic Ivana Říhová.
Největší rekonstrukcí, do které bylo investováno pět milionů korun, prochází základní škola Dukelská. Na této škole je nutné opravit spojovací krček, ve kterém byla naměřena vysoká koncentrace azbestu. Rekonstrukce, která nabrala zpoždění kvůli výběrovému řízení, byla nevyhnutelná.
„Na Dukelské škole momentálně proběhla demontáž obvodového pláště, kde byl problém s azbestem. Jednalo se o okna, takzvané boletické panely. Také je v současné době vybourán otvor pro schodiště, který bude spojovat hlavní budovu a budovu prvního stupně,“ popsal průběh rekonstrukce investiční technik Jaroslav Houska.
Stavební práce na spojovacím krčku budou probíhat i po prázdninách. Žáci se tak budou muset začátkem nového školního roku potýkat s menším omezením. ,,Provoz to omezí jen minimálně, zhruba během září bude vstup do školy zezadu kolem hřiště, tam kde je tělocvična,“ doplnil Jaroslav Houska.
Větší stavební úpravy probíhají také na základní škole Krále Jiřího z Poděbrad. Žáci se tam mohou od nového školního roku těšit na zrekonstruované zázemí tělocvičny. Na tuto stavební akci byla vyčleněna částka ve výši dvou milionů korun.
Další stavební práce probíhají na základní škole Povážská, zde se ovšem nejedná o rekonstrukci budovy, ale o úpravy prostranství kolem školy. Dochází zde k parkové úpravě a doplnění herních prvků. Menších stavebních oprav se dočkaly také strakonické školky. Mateřská škola Holečkova dostala nová okna a rekonstrukce sociálního zařízení se týkala mateřské školy A. B. Svojsíka.
„Převážná většina oprav je buď hotova nebo se stihne do začátku školního roku, pouze na Dukelské je smluvní termín do 20. října,“ informovala Ivana Říhová. (hoť)