Přehled událostí roku 2007 ve Strakonicích

Redaktoři: Martina Jurajdová, Robert Malota

V roce 2007 uplynulo 640 let od doby, kdy Strakonice získaly městská privilegia. Pro veřejnost byla připravena řada různých akcí spojených s tímto významným výročím. Rok 2007 však byl velmi bohatý i na další zajímavé události. V příštích minutách si některé z nich připomeneme tak, jak je ve svém vysílání zachytila Strakonická televize.

+ V noci z 18. na 19. ledna 2007 zasáhl Českou republiku včetně Strakonicka ničivý orkán Kyrill. Přírodní živel na území okresu způsobil velké materiální škody. V samotných Strakonicích se nejčastěji vyjíždělo k padlým stromům. Například v Zahradní ulici vzrostlý smrk poškodil dvě zaparkovaná vozidla.

+ Zhruba 12,5 miliónu korun stála rozsáhlá úprava Vodárenské ulice ve strakonické čtvrti Habeš. Celou rekonstrukci zaplatilo město. Úprava zahrnovala především vybudování nového povrchu silnice a chodníků s bezbariérovými sjezdy, vytvoření parkovacích míst, výměnu kanalizace i elektrického vedení včetně sloupů veřejného osvětlení a výsadbu nových stromů.

+ Další komplikace postihly chystanou výstavbu severního dopravního půloblouku, který by z městského centra odvedl tranzitní dopravu ve směru Praha – Klatovy. Někteří účastníci územního řízení se totiž proti vydanému územnímu rozhodnutí odvolali, což způsobilo další posun v harmonogramu stavby. Reálný termín pro začátek stavby je nyní počátek roku 2009.

+ Začátkem května skončila rozsáhlá rekonstrukce Šmidingerovy knihovny na strakonickém hradě. Probouráním některých zdí došlo ke zvětšení vnitřních prostor, položeny byly nové podlahy, rekonstrukce se týkala dveří, oken, elektrických rozvodů i rozvodů počítačových sítí. Přibyl také výtah přístupný ze třetího nádvoří. Knihovna má i nové dálkové topení.

+ Podařilo se rovněž dokončit I. etapu rekonstrukce zámecké části strakonického hradu. Rozsáhlou stavební akci za 10 a půl milionu korun zaplatilo ze svého rozpočtu město. Úpravy zahrnovaly odvlhčení místností, opravu vnitřních omítek, výměnu podlahové krytiny, změnu vytápění z elektrického na dálkové, výměnu oken, osvětlení, elektroinstalace i kanalizačního a vodovodního potrubí.

+ Vrcholem tradiční pivovarské pouti na Podskalí byla opět neckyáda. Tentokrát se jí zúčastnilo osmnáct plavidel, které ovládly řeku Otavu od Katovic až po jez u pivovaru. K vidění tak byl raketoplán strakonické teplárny, pohádkové postavy Asterixe a Obelixe v podání Technických služeb, starosta města převlečený za Sněhurku nebo pravý ruský Mrazík.

+ Švandova lípa v roce 2007 reprezentovala Strakonice v celostátním finále prestižní ankety Strom roku. Lípa, která roste na Kalvárii za strakonickým hradem směrem k letišti, údajně stráží hrob legendárního Švandy Dudáka. Veřejné hlasování rozhodlo, že v konkurenci dvanáctky finalistů z Čech a Moravy skončila Švandova lípa na sedmém místě.

+ Vrcholem celoročních oslav, kterými si Strakonice připomínaly 640 let od získání městských práv, byly červencové středověké slavnosti Rumpálování. V rámci jejich programu byla pokřtěna reprezentativní kniha o Strakonicích. Trojjazyčná obrazová publikace přibližuje Strakonice od nejstaršího osídlení přes středověk až do současnosti.

+ Rennerovy sady prošly ozdravnou kúrou. Nejprve zaměstnanci odborné firmy provedli prořez stromů, odstranili suché větve a vykonali speciální zdravotní řezy, které podpoří vitalitu stromů. Mezi ulicemi Sokolovská a Radomyšlská pak proběhla celková rekonstrukce Rennerových sadů. Asfaltový povrch parkových cest nahradil lomový kámen, došlo také k výměně osvětlení a mobiliáře.

+ Nepříjemné zkušenosti s velkou vodou v roce 2002 přiměly strakonickou radnici, aby se v následujících letech intenzivněji než dosud zabývala protipovodňovými opatřeními. Jedním z nich je i výstavba ochranné hráze u Pětikolského jezu na levém břehu Otavy. Hráz je asi dvě stě metrů dlouhá a po její koruně vede cyklostezka.

+ Strakonice se opět zapojily do celoevropského projektu Týden mobility. V průběhu září se konala řada akcí, které upozorňovaly na nutnost snížit provoz motorových vozidel ve městě. Jednou z největších byla Jízda Strakonicemi na dopravním prostředku poháněném vlastní silou, které se aktivně zúčastnilo asi sedm desítek lidí.

+ Koncem září byl na stadiónu Na Sídlišti otevřen nový atletický ovál s umělým povrchem. Vodopropustný povrch nahradil původní škvárový ovál o délce 400 metrů. Vznikly také sektory pro technické disciplíny a víceúčelové hřiště pro míčové hry. Modernizace atletického areálu stála bezmála 15 miliónů korun, z toho zhruba dvě třetiny zaplatilo město Strakonice.

+ Vůbec poprvé Strakonice v první polovině října připravily kampaň pod názvem Dny zdraví. Její součástí byly například Dny otevřených dveří v místním Krizovém a kontaktním centru či ve strakonické nemocnici. Podobně zaměřené akce zorganizovaly rovněž Zdravotní ústav, Centrum pro zdravotně postižené a Oblastní charita Strakonice.

+ Na poslední chvíli se ve Strakonicích podařilo zachránit jednu z kulturních památek – středověký měšťanský dům U hroznu, který stojí na Velkém náměstí. Nový majitel zchátralého objektu Jiří Urbánek nemovitost koupil 11. září a vzápětí se pustil do její opravy. Kompletní rekonstrukce první části domu U hroznu potrvá zhruba dva roky.

+ Spousta zajímavých námětů jak zlepšit život ve Strakonicích zazněla na prvním Fóru zdravého města, které se v polovině listopadu konalo ve strakonickém Domě kultury. Akce se vedle zdejších zastupitelů, městských úředníků a představitelů různých organizací zúčastnilo i několik desítek dalších obyvatel Strakonic. Většina z nich se aktivně zapojila do diskuze.

+ Od začátku prosince se Strakonice mohou pochlubit malým safari pod Rumpálem. To na úvod adventních trhů v doprovodu dětí slavnostně otevřel strakonický starosta Pavel Vondrys. V upraveném hradním příkopu pak mohli malí i velcí návštěvníci historického areálu obdivovat či přímo nakrmit některá ze zdejších zvířat: kozy kamerunské či ovce ouessantské.

+ Strakonická nemocnice se pacientů stala nejlepší jihočeskou nemocnicí roku 2007. Vyplývá to z výsledků celostátní ankety, kterou připravila nezisková organizace HealthCare Institute. Lidé mohli hlasovat formou dotazníků nebo na internetu. Anketa obsahovala 23 otázek, které se týkaly pohledu pacientů na kvalitu péče lékařů a sester a na úroveň stravování.

+ Strakoničtí zastupitelé schválili rozpočet na rok 2008 ve výši 548 miliónů korun. Mezi zásadní investiční akce v návrhu rozpočtu patří výstavba bytového domu na Jezárkách za 14 miliónů korun, druhá etapa rekonstrukce hradu či dokončení opravy Základní umělecké školy. Pět milionů je rezervováno na přístavbu házenkářské haly, šest milionů na protipovodňovou ochranu a osm milonů na opravu bývalého areálu Správy a údržby silnic.