Radnice vysvětlovala, proč chce upravit ulici Na Ohradě

Přehraj video
Více než devadesát lidí podepsalo petici, v níž vyjadřují nesouhlas s chystanými úpravami strakonické ulice Na Ohradě, které mají stát odhadem dvacet miliónů korun. Městský úřad proto minulý týden k tomuto tématu připravil další veřejné projednání, při kterém představitelé radnice a odborníci vysvětlovali, jaký smysl budou chystané změny mít.
K úpravám ulice Na Ohradě se lidé v uplynulém roce mohli vyjádřit již několikrát. Naposledy to bylo 9. března v rámci územního řízení. Této schůzky se však nikdo z veřejnosti nezúčastnil. O dva týdny později ale na městský úřad dorazila petice, ve které 91 občanů žijících v ulici Na Ohradě uvádí desítku argumentů, proč úpravy neprovádět. Lidé podepsaní pod peticí se kromě jiného obávají zvýšení hlučnosti, prašnosti, srážek dětí s projíždějícími cyklisty, poukazují na komplikace při úklidu sněhu a očekávají rovněž zhoršenou kvalitu ovzduší s ohledem na startování parkujících automobilů. „Ulice Na Ohradě je nejhezčí ulicí ve Strakonicích a je v současné době naprosto funkční,“ stojí například v textu petice.
S ohledem na petici proto vedení města svolalo další schůzku, které se z řad veřejnosti zúčastnila dvacítka občanů. Když ale Strakonická televize požádala osm lidí, kteří v diskuzi vystupovali nejaktivněji, aby se k dané problematice vyjádřili na kameru, každý z nich odmítl. Strakonický starosta Pavel Vondrys naopak zpracovaný návrh hájil. „Projekt směřuje ke zlepšení současného stavu, ke zvýšení bezpečnosti, ke zlepšení, pokud jde o množství a kvalitu zeleně, a také ke zvýšení počtu parkovacích míst,“ uvedl starosta Vondrys.
Podstatou projektu k úpravám ulice Na Ohradě je zúžit průjezdnou komunikaci na dva pruhy, na její jižní straně rozšířit počet parkovacích míst, vybudovat zde cyklostezku a vytvořit tři pásma zeleně, tedy keřů a stromů. Navrhovaná řešení na poslední schůzce s veřejností zdůvodňovali odborníci na danou problematiku. Podle starosty Vondryse je základní projekt daný a příliš se už měnit nebude. Připustil však, že diskutovat lze především o změně vedení cyklotrasy. V těchto dnech je celá záležitost před vydáním územního rozhodnutí, ale stavět se letos ještě nebude. „Předpokládáme, že bychom tuto investici mohli realizovat v horizontu dvou až pěti let. Bude záležet na tom, zda se nám podaří získat další dotaci z programu, který vypisuje ministerstvo pro místní rozvoj, a to je program na revitalizaci panelových sídlišť,“ dodal starosta Vondrys. (bob)