Rekonstrukce strakonického hradu I.

See video

I. etapa rekonstrukce (2005--2007)

Rok 2006 byl v novodobé historii strakonického hradu jedním z nejvýznamnějších -- proběhly zde totiž rekonstrukce takového rozsahu, jaké nepamatujeme desítky let, a to zejména díky prostředkům, které byly do této národní kulturní památky alokovány ze zdrojů Evropské unie.

První z realizovaných projektů, tj. Hrad Strakonice -- infrastruktura cestovního ruchu, který získal finanční podporu z Národního programu PHARE 2003, byl úspěšně dokončen v srpnu roku 2006. Celkové náklady projektu činily 33.339.084,- Kč, přičemž dotace byla poskytnuta ve výši 21.112.250,- Kč.
Druhým z realizovaných projektů je projekt s názvem Obnova a nové využití strakonického hradu pro rozvoj cestovního ruchu na Strakonicku, spolufinancovaný ze strukturálních fondů EU v rámci Společného regionálního operačního programu a prostředků Jihočeského kraje. Práce byly dokončeny v prosinci roku 2006 a celkové náklady činily 29.474.498,- Kč. Dotace byla poskytnuta ve výši 16.158.000,- Kč.
www.hradstrakonice.cz