Rekonstrukce strakonického hradu II.

See video

II. etapa rekonstrukce (2008--2010)

První z realizovaných projektů této etapy nese název Revitalizace strakonického hradu. Získal finanční podporu z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a byl úspěšně dokončen v květnu roku 2010. Hlavním cílem bylo kromě samotné rekonstrukce jednotlivých stavebních objektů rozšíření služeb pro návštěvníky. Celkové náklady na rekonstrukci činily 16.150.320,- Kč, z toho poskytnutá dotace byla ve výši 11.744.142,- Kč.
Druhý projekt druhé etapy nese název Hrad Strakonice -- Obnova národní nemovité kulturní památky a její využití pro další rozvoj regionu. Je spolufinancován z Finančního mechanismu EHP. Jeho cílem byla obnova areálu strakonického hradu jako historického regionálního centra, které je živou památkou a skýtá mnohé příležitosti pro další rozvoj regionu. Celkový rozpočet projektu činil 1.870.486 EUR, přičemž příspěvek z Finančního mechanismu EHP byl získán ve výši 1.589.913 EUR (85% dotace) a zbývající část byla hrazena z rozpočtu města Strakonice. Výstavba byla zahájena v prosinci roku 2008 a dokončena v srpnu 2010.
www.hradstrakonice.cz