Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích - I. etapa

See video

Dokument o rekonstrukci strakonického Velkého náměstí a přilehlých prostor.

Projekt byl realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR") a spolufinancován z Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 5.2 -- Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, Podporované aktivity 5.2a) Revitalizace veřejných prostranství.