Skončila první etapa modernizace vlakového nádraží


První část rozsáhlé rekonstrukce vlakového nádraží ve Strakonicích končí. Od čtvrtka 11. prosince už cestující mohou využívat nové ostrovní nástupiště s bezbariérovým přístupem. Další etapa modernizace začíná na jaře a potrvá do poloviny léta.
Proměna zanedbaného železničního uzlu ve stanici splňující parametry 21. století začala v polovině dubna tohoto roku. Letošní část stavební akce, za niž Správa železniční a dopravní cesty zaplatí celkem téměř půl miliardy korun, zahrnovala rekonstrukci takzvané sudé skupiny kolejí, vybudování přibližně třetinové délky podchodu a výstavbu nového ostrovního nástupiště. Podle zástupců dodavatelské firmy se ale stavbaři nevyhnuli určitým problémům. „Došlo k jistým komplikacím, a to hned koncem srpna, když jsme šli do sedmi metrů hloubky podchodu. To hodně pršelo a my jsme se na píscích bořili a topili,“ vysvětlil Jakub Vysoký,
koordinátor projektu dodavatele.
Termín ukončení první etapy, který byl stanoven na 10. prosince, se však i přes tyto potíže podařilo splnit. Přispěl k tomu fakt, že postup stavby v závěrečné fázi nebrzdilo sněžení či silný mráz. A pomohla i ukázněnost cestujících, kteří respektovali omezené podmínky pohybu na staveništi. Přitom lidé výraznou změnu podoby železniční stanice oceňují. „Nádraží se hodně změnilo. Je to prostě moderní nádraží. Teď už se nebudu bát ani si stoupnout na nástupiště a nebudu muset vysoko vylézat do vlaku, protože tady už to je pohodlné i pro nás starší lidi,“ uvedl v anketě jeden z mužů. A žena středního věku dodala: „Mně se to moc líbí. Je to hezké, ale myslím si, že to mělo být tak o patnáct let dříve. Ale je to krásné a kluci na stavbě makali jako šrouby.“
Modernizace vlakového nádraží ve Strakonicích bude pokračovat II. etapou v polovině března příštího roku. V této fázi dojde na rekonstrukci takzvané liché skupiny kolejí a zbývajícího zabezpečovacího zařízení. Rovněž bude vybudováno další ostrovní nástupiště a chystá se i prodloužení podchodu směrem ke hřbitovu, na což několika miliony korun přispívá i město Strakonice. Všechny práce by podle harmonogramu měly skončit v polovině letních prázdnin. Zástupci stavební firmy tvrdí, že toto datum současně znamená konec dopravních omezení v této části Jihozápadní dráhy. „Poslední červenec by měl být zároveň koncem stavby z hlediska výlukových prací,“ potvrdil za dodavatele stavby Jakub Vysoký. (bob)