Strakoničtí textiláci začali s fezy před 200 lety


Uplynulo dvě stě let od doby, kdy se židovský obchodník Wolf Fürth pustil do výroby fezů a pronikl se svou výrobou i do Strakonic. Toto významné výročí našim divákům přiblíží místostarostka Ivana Říhová a poté vám nabídneme historický snímek z archivu Strakonické televize a muzea, který pojednává o zahájení výstavby nového Fezka v roce 1967.
První řemeslný cech ve Strakonicích vznikl před 530 v roce 1482 a sdružoval tzv. soukeníky, postřihače a kráječe. Během dvou let měl již 100 tovaryšů a historie textilního průmyslu ve městě tím započala. Druhý a to punčochářský cech byl založen ve Strakonicích v roce 1716. Ovšem nejvýznamnějším letopočtem v tomto směru je rok 1812, který textiláci letos oslavují.„Rok 1812 je takový klíčový pro strakonické textiláky, protože se začíná psát historie výroby fezů firmy Wolfa Fürtha. Tento židovský obchodník bydlící ve strakonickém Bezděkově dostal totiž živnostenský list, který ho opravňoval nejenom k obchodu se střižním zbožím, ale také k obchodu s vlnou a barvami. A odtud už byl jenom krůček k výrobě fezů. Zprvu nelegální ale později k legální výrobě fezu,“ objasnila místostarostka města Ivana Říhová.
Cechy kvůli svým přísným omezením zaostávaly za pokrokem a v roce 1859 byly zrušeny. Nahradil je živnostenský řád. Ve Strakonicích počátkem 19.století klesá poptávka po punčochách a do výrobního koloběhu se dostávají právě fezy. „Fez je orientální pokrývka hlavy, je spjatá s islámem, s muslimským náboženstvím a kolébka výroby je v zemích Severní Afriky. Konkrétně pro nás asi nejznámější je severomarocké město Fez a od jména tohoto města dostal prý fez název. Tento název se potom používal v celé Evropě,“ doplnila Říhová.
Vedení města chce významný historický mezník textilní výroby v letošním roce veřejnosti připomínat. Rozesílá proto tiskové zprávy médiím a využívá také radniční noviny.„My se snažíme to výročí trochu připomenout, byť je to soukromý podnik, přece jenom textilová výroba je s historií města spjata a říkám, Strakonice udělaly dva průmyslové podniky, Fezko a ČZ,“ vysvětlila místostarostka. (mav)