Strakoničtí umí třídit odpad

Druhé místo v kategorii měst nad 7000 obyvatel získaly Strakonice v soutěži Jihočeši třídí odpady 2012, kterou uspořádal Jihočeský kraj a společnost Eko-kom. Vedle výtěžnosti sběru papíru, plastů, nápojových kartonů a skla v přepočtu na jednoho obyvatele byla hodnocena například také osvětová činnost. Město získá nové květináče z recyklovaného plastu v hodnotě 14 tisíc korun. (bob)