Strakonice otevírají nový sběrný dvůr


Obyvatelé Strakonic mohou od 2. ledna využívat nový sběrný dvůr s větší kapacitou v lokalitě Kání vrch. Nadále přitom zůstává v provozu i areál v Tovární ulici.
Nový sběrný dvůr leží v průmyslové zóně na severovýchodním okraji Strakonic. Lidé sem vedle běžného odpadu, jako je starý papír, plasty, kovy či textilie, mohou odkládat i objemný odpad včetně dřevěného nábytku. Dále sem mohou zdarma přivézt například trávu, listí, větve, pneumatiky a různá elektrozařízení. „Odebírat se zde bude i stavební odpad, který však bude zpoplatněn, protože nejde o komunální odpad. A bude sem možné odkládat i stará okna, dveře a další stavební suť,“ řekl Jaroslav Brůžek z Městského úřadu Strakonice.
Větve, dřevěný nábytek, stavební suť a stavební odpad naopak - s ohledem na omezenou kapacitu – už nebude přijímat sběrný dvůr v Tovární ulici. Přesný výčet odebíraného odpadu přináší například prosincové číslo Městského zpravodaje, informace jsou k dispozici také na internetu. Každopádně je zřejmé, že těžiště odpadového hospodářství pro Strakonice bude nadále v areálu nového sběrného dvora v lokalitě Kání vrch a existují i plány na jeho další rozvoj. „V této lokalitě by mělo vzniknout celé odpadové centrum včetně kompostárny a překladiště odpadů. Podle toho, co bude zapotřebí. Volné prostory si tam rezervujeme a chceme odpadové hospodářství v této lokalitě rozvíjet,“ dodal Jaroslav Brůžek. (bob)