Stromy se kácejí v parcích i v centru města

V různých částech Strakonic nyní probíhají úpravy veřejné zeleně a kácení suchých, poškozených či nebezpečných stromů, které stojí na pozemcích města. Tři javory a jeden dub tak byly pokáceny v areálu Podskalí u cyklostezky a chodníku. Minulý týden také padlo šest nemocných vrb u Mlýnského náhonu v lokalitě Ostrov . Podle schváleného plánu péče bude letos pokračovat i kácení v Rennerových sadech. Půjde o dvanáct stromů převážně v západní části parku. V souvislosti s projektem revitalizace městského centra ve Strakonicích a přípravnými pracemi na druhou etapu rekonstrukce dojde v průběhu tohoto týdne ke kácení keřů a menších stromků na svazích ulic Pionýrská a Na Stráži. Po ukončení stavby budou svahy opět osázeny. Kácení stromů a keřů proběhne také v první části rampy na Velkém náměstí. (bob)