Doprava

S novým registrem vozidel byly problémy i na Strakonicku


Počet evidovaných motorových vozidel ve Strakonicích neklesá pod padesát tisíc. Ministerstvo dopravy pořídilo nový centrální registr, který se instaloval v 1. červencovém týdnu. Poté následoval celorepublikový kolaps systému, kdy lidé nemohli svá auta převádět.
Stejně jako v ostatních městech České republiky i strakoničtí pracovníci odboru dopravy ještě v minulém týdnu řešili problémy se systémem nového centrálního registru vozidel. Jeho nová verze přitom měla být spuštěna v pondělí 9. července: „Ale hned po osmé hodině, když se všichni přihlásili do registru vozidel, tak spadla,“ konstatovala vedoucí oddělení registru dovezených vozidel Marie Tchorzewská.

Tři dny bude uzavřen registr vozidel

Upozornění mám pro všechny, kteří počátkem prázdnin počítají s převodem vozidla: oddělení registru vozidel bude ve dnech 2. až 4.července uzavřeno. Důvodem je převádění stávajícího systému registru do nového. (mav)

Některé úseky Husovy ulice budou uzavřeny

Zejména pro motoristy, kteří projíždějí Strakonicemi, máme upozornění, že i v týdnu od 14. května pokračuje rekonstrukce plynovodu v Husově ulici. Tato stavební akce si v některých dnech vyžádá i úplnou uzavírku některých úseků zmíněné komunikace. Proto si všímejte dopravního značení a v této části města jezděte se zvýšenou opatrností. (bob)

Na sídlišti Mír dochází k uzavírkám komunikací

V souvislosti s revitalizací sídliště Mír ve Strakonicích budou v květnu postupně uzavírány místní komunikace a křižovatky. Podrobné informace včetně data uzavírek najdete na internetových stránkách města. Úpravy křižovatek na Míru přispějí ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v této části Strakonic. (bob)

V Husově ulici se opravuje plynovod

Řidiči musí ve Strakonicích počítat s omezením průjezdnosti v Husově ulici. Až do konce července tu bude probíhat rekonstrukce plynovodu v úseku od Radomyšlské ke Zvolenské ulici. Autobusové zastávky v Husově ulici nebudou stavbou omezeny a jejich provoz zůstane zachován. (bob)

Prohřešky v ulici Na Stráži teď evidují také kamery


Od počátku otevření zrekonstruovaného Velkého náměstí ve Strakonicích začal platit zákaz vjezdu na pěší zónu v ulici Na Stráži. Ani po několika měsících si ale řidiči na změnu nezvykli. Strážníci a policisté dosud ukládali pokuty na místě, ovšem teď město přistupuje k tomu, že k postihu budou sloužit i kamerové záznamy městské policie. Od slavnostního otevření zrekonstruovaného Velkého náměstí se řidiči potýkají se změnou dopravního provozu v této části města.

Řidiči na pokutách zaplatili statisíce korun

Klasických pokut udělila dopravní policie na Strakonicku v prvních dvou měsících letošního roku už 720. Řidiči při nich zaplatili celkem 361 800 Kč. Navíc v tomto období policie předávala i padesát oznámení s podezřením, že řidič nemá zákonnou pojistku. U 37 případů pak za nepředložení zelené karty udělila pokuty v celkové výši 15 600 Kč. (mav)

Na hradě počítejte s dopravním omezením

Vzhledem k začátku sanačních prací v podzemí zahradního domku bude uzavřen průjezd západní branou na třetí nádvoří strakonického hradu. Průchod pro pěší je ale zachován. Omezení platí až do začátku turistické sezóny, tedy do 27. dubna. Do tohoto data se bude rovněž pracovat na opravě cimbuří věže Rumpál, takže omezený pohyb platí i v blízkosti této hradní dominanty. (bob)

Na konci března vyjede na zkoušku více vlakových spojů

Nad rámec současného jízdního řádu budou koncem března zkušebně zavedeny čtyři osobní vlaky mezi stanicemi Horažďovice předměstí a Strakonice. Ve dnech 21. až 23. března a 26. až 30. března odjedou nové spoje z Horažďovic předměstí do Strakonic v 7:09 a 15:51 hodin, v opačném směru ze Strakonic bude odjezd v 8:32 a 16:24 hodin. Pokud bude o tyto spoje zájem, stanou se součástí nového jízdního řádu Českých drah, který má platit od června. (bob)

Provoz MHD si vyžádá milionové doplatky

Téměř pět milionů korun má činit roční předpokládaná ztráta za provoz městské hromadné dopravy ve Strakonicích. Jízda MHD tak začíná směle konkurovat cenám zdejších taxikářů. Jeden kilometr jízdy autobusovou hromadnou dopravou dnes vychází na 36 Kč. (mav)

Syndikovat obsah