U městského centra vzniká nové parkoviště


Strakonice budou mít do konce listopadu oficiálně další nové parkoviště. Vzniká na ploše za budovou pošty mezi ulicemi Podskalská a Katovická.
Na tomto místě, které leží nedaleko městského centra, se dosud parkovalo bez jasně daných pravidel. Navíc povrch byl prašný a z větší části pouze se štěrkovým posypem. Na zbylé ploše se pak nacházela stará dlažba nebo beton, nechyběly ani hluboké výmoly. Smyslem projektu, který je od začátku října realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice, proto bude zarovnání plochy s ohledem na stávající inženýrské sítě a položení nové dlažby. Protože je tato akce spolufinancována z evropských fondů, bude zde parkování zdarma. „Náklady na stavbu činí přibližně 2,6 milionu korun včetně DPH a hradit je bude město Strakonice ve spolupráci s Evropskou unií,“ doplnila Marie Kotlíková z Městského úřadu Strakonice. (bob)