Výměna pískových filtrů prodraží stavbu o šest milionů


Rekonstrukce a modernizace úpravny vody v Pracejovicích u Strakonic bude stát asi 120 miliónů korun. To je o šest a půl miliónu více, než předpokládal původní rozpočet stavby. Důvodem je výměna pískových filtrů, s níž projekt nepočítal.
Navýšení investice ze strany města odsouhlasili strakoničtí zastupitelé poté, když se zjistilo, že původním pískovým filtrům zbývá do konce životnosti už jen zhruba pět let. Větší rozsah prací bude současně znamenat tříměsíční posunutí termínu, kdy má být akce po stavební stránce dokončena, tedy na léto roku 2015. Delší odstávka pracejovické úpravny by však neměla způsobit problémy v zásobování Strakonic pitnou vodou. Výpadek vody z Pracejovic, která dosud pokrývala asi polovinu strakonické spotřeby, totiž dočasně nahradily dodávky z vodní nádrže Římov. (bob)