Výstavba kruhového objezdu začne v dohledné době


Výstavba kruhové křižovatky na Katovické a stavba obchvatu kolem Strakonic. To jsou dvě významné stavby, které by mohly být zahájeny v nejbližších týdnech a měsících. Nová pětiramenná kruhová křižovatka by se měla objevit na silnici ve směru na Katovice. Stavební akce by měly být zahájeny ještě v letošním roce. Nicméně vše bude záležet na výsledcích výběrového řízení, které budou známy právě v těchto dnech.
„Přesný termín zahájení výstavby není možné v tuto chvíli sdělit, protože je závislý samozřejmě na vyhodnocení soutěže a případně i na možných podaných odvoláních k rozhodnutí o výběru zhotovitele,“ uvedl tiskový mluvčí ŘSD ČR Jan Rýdl.
„My jsme připraveni a věříme že po otevření obálek nevzniknou komplikace a že stavba začne a mohla by být nebo měla by být podle harmonogramu do konce roku hotova,“ řekl místostarosta Strakonic Pavel Pavel.
Hlavním investorem této stavby je Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Předpokládaná cena převyšuje 20 milionů korun. Stavbu z části finančně podpoří město.
„Investorem je ŘSD a město je pouze spoluinvestorem, protože tam máme částku 3,6 miliónu. Máme ji v rozpočtu, počítáme s tím. Jedná se o části chodníků a veřejného osvětlení,“ doplnil Pavel Pavel. Po dokončení výstavby kruhové křižovatky by měly být zahájeny práce na dokončení obchvatu Strakonic, takzvaného Severního půloblouku. Ten spojí výpadovky na Prahu a na Klatovy s tím, že na západním okraji města bude končit právě u nového kruhového objezdu na Katovické. Stavba je v různých variantách plánována již od 40. let minulého století. Teprve teď se však zdá, že by k ní skutečně mohlo dojít.
„Na tuto stavbu je vydané pravomocné stavební povolení na objekty, které povoloval odbor dopravy Městského úřadu Strakonice. Na objekty, na které bude stavební povolení vydávat odbor dopravy krajského úřadu Jihočeského kraje, probíhá rovněž stavební řízení,“ informoval Jan Rýdl.
Obchvat bude velkým přínosem zejména pro obyvatele, kteří žijí v ulicích Komenského a 5. května. V těsné blízkosti jejich domů jim denně projedou stovky nákladních vozidel. Není tedy divu, že město v realizaci této stavby věří. „Opět je to investice ŘSD, je to státní stavba a věříme že po výstavbě a dokončení kruhové křižovatky na Katovické záhy přistoupí i k této nepoměrně větší investici,“ dodal Pavel Pavel. (hoť)