V hradním areálu jsou stovky tun kontaminované zeminy

Přehraj video

Strakonická radnice řeší nečekaný problém. Město musí bezpečně zlikvidovat více než jedenáct stovek tun kontaminované zeminy ze sklepů budov, které leží na okraji hradního areálu. Asanace přitom bude stát několik desítek miliónů korun.
Když končila první etapa rekonstrukce strakonického hradu, začalo město hledat využití pro rozsáhlé sklepní prostory, které se uvolnily po vyklizení budov tvořících technické zázemí hradu. Pracovníci odboru životního prostředí však doporučili, aby zde ještě před stavebními úpravami experti provedli chemickou analýzu. Vědělo se totiž, že v podzemí objektu, kterému místní výstižně říkali “Jedárna”, byly od poloviny minulého století skladovány metráky nebezpečných látek. Výsledky rozboru jsou alarmující. “Nejvíce byly překročeny limity u arzenu, antimonu, rtuti a pak u některých druhů pesticidů,” upřesnil Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Strakonice.
Město Strakonice teď připravuje podklady pro příslušné ministerstvo, aby mohlo požádat o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Odhadované náklady na celkovou asanaci jsou zhruba 38 miliónů korun, v případě úspěšné žádosti by město přispělo asi desetinou této sumy. Každopádně půjde o náročný úkol, na kterém se začne pracovat příští rok na jaře –pokud ovšem radnice potřebné peníze sežene. “Jedná se o nemalé množství zeminy. Celkem jde zhruba o jedenáct set kubíků. Toto množství musí projít spalovnou. Navíc bude třeba postupovat v součinnosti s památkovým ústavem, protože jde o památkově chráněný objekt. Tudíž si to vyžádá velké množství času a přesun značného množství zeminy,” dodal
Jaroslav Brůžek. (bob)