Ve městě začala řada stavebních akcí


Letní měsíce jsou ve městech spojeny s nejrůznějšími výkopovými pracemi, rekonstrukcemi a silničními uzavírkami. Výjimkou nejsou ani Strakonice. V současné době se ve Strakonicích koná hned několik stavebních akcí. Mezi nejzásadnější patří revitalizace strakonického hradu, propojení páteřní cyklostezky, napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu a revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava.
Areál strakonického hradu prochází v současné době již poslední etapou revitalizace.Opravena bude budova dětského oddělení Šmidingerovy knihovny, střecha bývalého purkrabství a pokračuje také obnova studny, jež začala v roce 2006. Pokud nenastanou komplikace, měla by být studna prohloubena do 12 metrů.
,,Uvidíme, samozřejmě záleží na hladině řeky, na vodě, do jaké hloubky se dostaneme a kdy nám začne práci komplikovat spodní voda,“ řekla teréní specialistka Markéta Janáková,
Archeologický výzkum na hradním nádvoří potrvá do října tohoto roku. Další velké stavební práce probíhají pod mostem Jana Palacha, kde dochází k propojení páteřní cyklostezky. To potěší hlavně chodce a cyklisty. ,,Vzhledem k tomu, jak v posledních letech narůstá doprava, je každá investice do bezpečnosti účelná. Už teď se můžete těšit na příjemné a bezpečné procházky podél řeky i cyklovýlety,“ uvedla tisková mluvčí městkého úřadu Strakonice, Marie Kotlíková.
Další neméně důležitou stavbou je vybudování nové komunikace do průmyslové zóny u Blatenského mostu. Hlavním cílem tohoto projektu je zpřístupnění průmyslové lokality pro osobní i nákladní dopravu. V současné době je obslužnost průmyslové zóny zajištěna pouze přes komunikaci třetí třídy, která je v nevyhovujícím stavu. ,,Jedinou možností vedoucí ke zlepšení dopravní situace v této lokalitě je vybudování nového napojení zóny přímo na komunikaci I/4 a rekonstrukce stávající,“ informovala Marie Kotlíková.
Revitalizace se v letošním roce dočkaly také kulturní památky na hřbitově u kostela sv. Václava. Stavebními opravami a restaurováním vnitřních maleb prochází objekt kaple Nejsvětější Trojice. Rekonstrukce se týká i hřbitovní zdi a objektu bývalé márnice. Obě stavby jsou totiž ve velmi špatném stavu. ,,Součástí akce je rovněž umístění informačních tabulí a dále provedení kopií obrazů v kapli sv. Vojtěcha,“ doplnila Marie Kotlíková. (hoť)