Ve Strakonicích platí nová psí vyhláška


Majitelé psů musí od října počítat s novou vyhláškou, která upravuje pohyb těchto zvířat na veřejných prostranstvích ve Strakonicích. Za její porušení hrozí až několikatisícové pokuty.
Nová vyhláška, kterou schválilo strakonické zastupitelstvo na svém zářijovém jednání, upřesňuje podmínky, za nichž se psi mohou pohybovat po tamějších ulicích, náměstích, parcích a dalších volně přístupných místech. „Obecným smyslem vyhlášky je ochrana zdraví občanů a zamezení nežádoucího volného pobíhání psů po veřejném prostranství,“ vysvětlila Eva Dlouhá z Městského úřadu Strakonice.
Dosud platná vyhláška sice uváděla několik lokalit, ale v obecnější podobě. Současně s tím městská policie registrovala rostoucí počet stížností na volně pobíhající psy. Například od začátku letošního roku řešili strážníci už více než dvě stovky přestupků, z toho v desítce případů pes někoho napadl. „Měli jsme spoustu oznámení, kde si obyvatelé na tyto nepříjemnosti stěžovali,“ potvrdila Eva Šindelářová z Městské policie Strakonice.
Aby se předešlo dohadům, kde jednotlivá nařízení vyhlášky platí, obsahuje její nově schválená podoba například výčet devíti lokalit včetně konkrétních ulic, kde musí být pes na vodítku. Nechybí ani grafické znázornění těchto míst. Novinkou je i ustanovení, že na veřejných prostranstvích, kde dochází k soustředění lidí, jako jsou třeba sportovní či kulturní akce nebo pouti, musí mít každý pes nejenom vodítko, ale i náhubek. V případě porušení této vyhlášky hrozí majiteli psa až několikatisícové sankce. „Strážník na místě v blokovém řízení může občanovi dát pokutu až 1000 korun,“ upřesnila Eva Šindelářová. „Pokud jde o sankce, zákon nám dává možnost udělit pokuty až do třiceti tisíc korun. Běžně je používána mez do tří tisíc,“ dodala Eva Dlouhá. (bob)