Ve Strakonicích se slavilo 200 let textilní výroby


Dvě staletí textilní výroby ve Strakonicích si minulý týden připomněla společnost Johnson Controls, její zaměstnanci stejně jako veřejnost na Strakonicku. Právě americká firma se totiž v roce 2010 stala vlastníkem textilního závodu, který byl dlouho znám pod názvem Fezko.
Začátek textilní průmyslové výroby ve Strakonicích je spojen s židovským obchodníkem Wolfem Fürthem, který v roce 1812 získal živnostenský list pro obchod se suknem, střižním zbožím, vlnou a barvami. Strakonická továrna postupně proslula kromě jiného i jako výrobce fezů, jež se vyvážely do celého světa. A právě podobu obřího fezu má památník, který byl 11. října odhalen před budovou strakonického závodu. „Textilní průmysl ve Strakonicích má dvousetletou tradici a my jsme velmi pyšní na to, že v této tradici můžeme pokračovat,“ uvedl Michael Bartschat, vicepresident firmy Johnson Controls.
Součástí oslav založení strakonického závodu byl například i křest dvojjazyčné publikace pod názvem 200 let textilní výroby ve Strakonicích. Kniha s využitím historických kreseb, dokumentů i fotografií přibližuje jednotlivé etapy vývoje textilního průmyslu v tomto jihočeském městě: od založení Strakonic až do současnosti. V rámci programu oslav došlo i k otevření inovačního centra strakonického závodu a zájemci si společně s odborným doprovodem přímo v továrně mohli prohlédnout i některé provozy.
Vedení současného vlastníka strakonické továrny oceňuje vstřícnost zdejších zaměstnanců a jejich otevřenost vůči novým myšlenkám. „Do budoucna zde máme velké plány. Ve východní Evropě je mnoho příležitostí pro modernizaci průmyslu a my tady plánujeme velké investice,“ dodal Michael Bartschat. (bob)