Ve Strakonických školách byl problém s nebezpečnými vlákny vyřešen


Třiadvacátého října byl po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřen spojovací krček mezi budovami základní školy Dukelská. Po stavební uzavírce tak žáci mohou zase vcházet hlavním vchodem do největší strakonické školy. Ze spojovacího krčku, nyní proskleného, zmizely boční červené panely i šatnové kóje podobné klecím. Každý žák má svou uzamykatelnou skříňku, které žáci pro jejich barevnost nazývají lentilky. Také schodiště doznalo změn. To původní nevzhledné bylo zbouráno a nahrazeno menším, přesto dostatečně prostorným a lépe ladícím s novým prostorem. Znovuotevření spojovacího krčku po více než dvou letech uvítali tak žáci i učitelé. „Znamená to pro nás obrovskou radost a hlavně úlevu, protože dva roky a dva měsíce jsme museli chodit venkem – v zimě, v létě, za deště, za sněhu, za mrazu. Teď je to vlastně všechno pod jednou střechou – v bačkorách se projde celá škola,“ řekl s úsměvem ředitel ZŠ Dukelská Václav Vlček. K rekonstrukci krčku v základní škole Dukelská, kterou navštěvuje přes devět set žáků, bylo nutné přistoupit poté, co odborné testy potvrdily přítomnost tzv. boletických panelů, z jejichž obvodových plášťů se mohou uvolňovat zdraví škodlivá azbestová mikrovlákna. Takové panely byly při výstavbě škol a školek v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století běžně používány. Proč ale rekonstrukce pětadvacet metrů dlouhého spojovacího krčku trvala více než dva roky? „Ono se nedá říct, že rekonstrukce trvala dva roky, ale po zjištění nadměrných hodnot v azbestu se muselo provést nejprve kompletní vyčištění školy, protože jsme samozřejmě nevěděli, zda ta vlákna jsou také v přilehlých dvou budovách. Dále bylo provedeno uzavření toho krčku tak, aby tudy děti nemohly procházet a ten krček byl vyřazen z provozu. Rovněž projektová dokumentace trvala nějakou dobu, protože jsme chtěli nejenom vybourat a odstranit boletické panely, ale trochu si projekčně pohrát i se schodištěm, které vedlo ze staré budovy do krčku a které bylo vlastně velice nevzhledné a bránilo pohledu na starou část základní školy. Tam nám nabíhaly další měsíce,“ uvedla místostarostka MÚ Strakonice Ivana Říhová. V každém případě rekonstrukcí krčku v Dukelské škole byl ve Strakonicích republikový problém s azbestovými panely vyřešen. „Mohu uklidnit všechny rodiče našich dětí, že ani na mateřských ani na základních školách problém azbestových vláken nemáme,“ dodala Ivana Říhová. (puč)